Nyheder
Nyheder

Præstepraktik den 5. - 7. oktober 2018 i billeder

Vi vil gerne vise, at Lolland-Falsters Stift er et dejligt sted både at bo og være præst i. Derfor er det en tradition i stiftet en gang årligt at invitere stud.theol.'er til at besøge stiftet over en weekend. Stiftets gode præster åbner velvilligt deres hjem for deltagerne i denne praktik og giver deltagerne en lille indblik i præstegerningen.

Fotoreportage og tekst: Birthe G. Friis, sygehuspræst

Fredag den 5. oktober - velkomst

Sognepræst Søren Winther Nielsen byder de 11 teologistuderende og deres praktikpræster velkommen i Sognets Hus, Maribo.

Biskop Marianne Gaarden og uddannelseskonsulent Karen Marie Leth-Nissen fortæller levende om landets mindste og sydligste stift.

Sognepræst Anders Martin Lauritsen og provst Michael Fagerlund fortæller om, hvordan vejen fra cand. theol. til sognepræst kan forme sig.

Susan Rasmussen, der er menighedsrådsformand og medlem af Stiftsrådet fortalte om menighedsrådets og sognepræstens samarbejde om det kirkelige liv. 

Aftensmaden blev spist og aftentheen og -kaffen blev drukket i det smukke PilgrimsHuset Maribo ved Maribo søerne. Aftenen blev afrundet med en stemningsfuld aftenandagt ved biskop Marianne Gaarden og organist Vibeke Vanggaard. Derpå kørte praktikkanterne hjem til deres praktikpræster i den stjerneklare og milde efterårsnat!

Lørdag den 6. oktober - om samarbejde og salmevalg

Dagen begyndte med en smuk morgenandagt ved sognepræst Jesper Vigant i Skt. Nikolai Kirke i Nakskov.

Sognepræst Janne Svensson fortæller om sin personlige vej til præsteembedet.

Sognepræst Lars Mynster, Skt. Nikolai kirke, fortæller om sognepræstens samarbejde med organisten om salmevalg.

Organist Erik Lange Mikkelsen, Skt. Nikolai Kirke, fortæller levende om samarbejdet med sognepræsten om salmevalg.

Frokosten blev spist på ”Den fuldkomne Fisker” i Onsevig. Her kom Kirsten Sydendal og fortalte om baggrunden for initiativet #lollandfalsterlovestorm, som er indbegrebet af stolthed over og kærlighed til Lolland-Falster.

Den fælles dag endte i Horslunde Præstegård, hvor sognepræst Merete Lei inspirerende fortalte om samspillet mellem præstens alenearbejde og kollegaer.

Søndag den 7. oktober - som prædikant

Stud.theol. Lizet Wendt var i praktik hos sognepræst Mette Marie Trankjær og prædikede i Falkerslev Kirke. 

Stud.theol. Iben Lagoni Andersen var i praktik hos sognepræst Tom Friis og prædikede i Nr. Ørslev Kirke.

Stud.theol. Rebecca Cecilie Hoffmann var på prædikestolen i Nordre Kirke, Nykøbing F. Praktikvært var sygehuspræst Birthe G. Friis.