Nyheder
Nyheder

Landemodegudstjeneste med provstekreering og møde i Bangs Have

Landemodet begynder med en fælles gudstjeneste og afsluttes med et fælles møde i Bangs Have.

Menighedsråd, præster og andre interesserede mødes til det årlige Landemode.


Landemodet afholdes onsdag den 13. juni 2018 med gudstjeneste kl. 13.00 i Maribo Domkirke og møde i Bangs Have kl. 14.30 - 17.00.

Biskop Marianne Gaarden og stiftsrådets næstformand Steen Henriksen vil fortælle om året, der gik og tanker om fremtiden i Lolland-Falsters Stift. 

Sognepræst Mette Marie Trankjær, som er formand for det nye Gudstjenesteudvalg, der er nedsat i Lolland-Falsters Stift, vil orientere om hvad dette udvalg vil have fokus på i en gudstjenestereformproces.

Kunne vi mon finde nye måder at bruge kirkerne på, så de blev mere end kirke? Det spørgsmål stiller teologisk konsulent Karen Marie Leth Nissen. Foredraget tager udgangspunkt i, at der overalt i Danmark sker der en bevægelse, hvor folk flytter fra land til by med affolkning i landdistrikterne til følge. I nye byområder bygges nye kirker, men vi lukker ikke kirker, de steder hvorfra folk er flyttet. 

Alle er velkomne til at deltage i Landemodegudstjenesten, men det er nødvendigt med tilmelding til det efterfølgende møde i Bangs Have. Det kan du læse mere om i programmet: Landemodeprogrammet kan hentes her (pdf)


Hvad betyder landemode?

Landemodet er det årlige møde i stiftet, hvor biskop, provsterne og stiftamtmanden deltager, og hvor administrative kirkelige sager afgøres. Det er et lukket møde, som afholdes i landemodesalen i Maribo Domkirke forud for landemodegudstjenesten..