Nyheder
Nyheder

Landemode 2018: Oplev dagen i ord og billeder

Onsdag den 13. juni var der Landemode i Lolland-Falsters Stift med gudstjeneste og provstekreering i Maribo Domkirke og efterfølgende landemode i Rest. Bangs Have.

Procession på vej ind i Maribo Domkirke. Forrest tv. biskop Marianne Gaarden, th. stiftamtmand Helle Haxgarth efterfulgt af provst Johannes Kruse Kristensen, der ved denne landemodegudstjeneste blev kreeret som provst for Lolland Østre Provsti.

For alteret ved landemodegudstjenesten var domprovst Anne Reiter.

Når vi holder Landemode i Lolland-Falsters Stift, skinner solen fra en blå himmel. Maribo Domkirke med den ny-renoverede søbred. 

Biskop Marianne Gaarden aflægger for første gang landemodeberetning for de deltagende menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte m.v.

Omkring 160 menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte m.v. deltog i landemodet.

Sognepræst Hans Maaløe fortæller om det videre arbejde i stiftet med rapporten "Folkekirkens liturgi - mellem frihed og fasthed".

Steen Henriksen, som p.t. er konstitueret stiftsrådsformand, fortæller om, hvad der i årets løb er sket i Stiftsrådet.

Kirkelig Initiativpris 2018 blev vundet af "Væggerløse Strikkeklub". Menighedsrådets frivilligkoordinator Anne Lessél Heisterberg (th.) modtog prisen. Her fotograferet sammen med biskop Marianne Gaarden (tv.).

Torebykoret stod for det musikalske indslag.

Karen Marie Leth Nissen, som er teologisk konsulent i Lolland-Falsters Stift, kom med nogle idéer til, hvordan vi her i stiftet i fremtiden kan bruge vores 109 kirker.

Landemodet begynder traditionen tro med en gudstjeneste i Maribo Domkirke. I år var gudstjenestens liturgi lidt anderledes, da der skulle finde en provstekreering sted. Johannes Kruse Kristensen, der blev ansat som provst den 1. marts i år,  officielt blev under gudstjenesten indsat som provst i Lolland Østre Provsti.

Biskop Marianne Gaardens landemodeprædiken kan læses her (pdf)
Biskoppens tale til provst Johannes Kruse Kristensen kan læses her (pdf)

På det efterfølgende landemode i Rest. Bangs Have bød biskop Marianne Gaarden velkommen og indledte landemodeberetningen med at fortælle om  de igangværende bispevisitter, hvor der nu kun er en lille håndfuld tilbage, som mangler at få besøg. Det har været godt at møde alle menighedsrødder og præster, der i det daglige har ansvaret for den lokale kirke. Det efterlader stor respekt at blive præsenteret for det tidskrævende arbejde, der udføres rundt omkring i stiftets mange store som små sogne.

Det digitale bispevalg, vindmøller og kommunernes lokalplaner og præstepraktikken fik også nogle ord med på vejen. Og der blev budt velkommen til stiftets nye ansatte præster og nyansatte i stiftsadministrationen.

Biskoppens landemodeberetning kan læses her (pdf)

Folkekirkens liturgi - mellem frihed og fasthed
Sognepræst Hans Maaløe orienterede om, at biskopperne  i marts 2017 satte tre fagudvalg igang med at undersøge gudstjenestelivet. Det er den ene af faggrupperne 'Autorisation og frihed', som nu har færdiggjort sit arbejde og med rapporten, 'Folkekirkens liturgi - mellem frihed og fasthed'. Rapporten skal lægge et fagligt fundament for en folkelig og kirkelig debat om fremtidens gudstjenesteliv - også ude i sognene.
Der er i stiftet nedsat et gudstjenesteudvalg bestående af to lægfolk, to organister og to præster til at facilitere debatten.

Om stiftsrådets arbejde
Konstitueret formand Steen Henriksen fortalte, at stiftsrådets arbejde siden sidste års Landemode har været præget af nogle markante begivenheder/ændringer. Vi har fået ny biskop, der har været afholdt valg til stiftsrådet, vi har afholdt fælles stiftsrådsmøde for hele landet i Maribo, og året har været præget af mange arrangementer i forbindelse med Reformationsjubilæet.

Stiftsrådets årsberetning kan læses her (pdf)

Kirkelig Initiativpris 2018
Det blev "Væggerløse Strikkeklub", der løb med trofæet som vinder af den kirkelig initiativpris. Prisen blev overrakt af stiftsrådsformand Steen Henriksen og blev modtaget af menighedsrådets frivilligkoordinator Anne Lessél Heisterberg.

Der var i alt indstillet 14 gode initiativer til prisen. For første gang i initiativprisens historie det bedste initiativ findes ved en digital afstemning. I alt 404 stemmer blev registreret og af dem fik "Væggerløse Strikkeklub" 26,4%.

Mere end kirke
Teologisk konsulent Karen Marie Leth Nissen står har forsket i folkekirken og taget en ph.d.-grad. Hun har bla. forsket i, hvordan man forsøger at løse udfordringerne med de mange kirkebygninger på landet andre steder i Danmark og Europa.

Det er dyrt at vedligeholde kirkerne og med udgangspunkt i den affolkning, der lige nu sker i landdistrikterne, er det nødvendigt at tænke på, hvordan vi kan bruger kirkerne til mere.

Der blev givet et eksempel på, hvordan man i stedet for at lukke kirker i et sogn inddrog de forskellige kirker i en sammenhæng, de var egnet til. En af kirkerne fungerer nu som et samlingssted for børnene efter skoletid. Det har krævet nogle indretningsmæssige ændringer, men de tre bænke foran alteret, står der endnu, så der kan stadig holdes gudstjenester.

 Ph.d.-afhandlingens titel er “Churching Alone: A Study of the Danish Folk Church at Organizational, Individual and Societal Levels”. Den er en del af et tværfagligt forskningsprojekt om udviklingen i danskernes brug af folkekirken.

Se hele afhandlingen her.