Nyheder
Nyheder

Kirkegårdskonsulent søges til Lolland-Falsters Stift

Kirkegårdskonsulentens fagområde er blandt andre sager vedr. folkekirkens kirkegårde, herunder anlæggelse, udvidelse, indretning og nedlæggelse af kirkegårde samt opførelse af bygninger på kirkegårde. 

 

 

Stillingen som kirkegårdskonsulent i Lolland-Falsters Stift opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.

Kirkegårdskonsulenten skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Kunstakademiets Arkitektskole, Århus Arkitektskole eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk uddannelse.

Kirkegårdskonsulenten virker som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter og vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter.

Stillingen som kirkegårdskonsulent er bibeskæftigelse.

Kirkegårdskonsulentens fagområde er sager vedrørende folkekirkens kirkegårde, herunder anlæggelse, udvidelse, indretning, opførelse af bygninger på kirkegårde samt sager om kirkegårdenes nære omgivelser.

Kirkegårdskonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører konsulentens fagområde. Endvidere yder kirkegårdskonsulenten råd og vejledning til menighedsråd og kirkegårdsbestyrelser, der anmoder herom.

Honoraret pr. 1. januar 2018 udgør 965,84 kr. pr. time i rådgivningssager og i erklæringssager 1.449,6 kr. pr. erklæring. Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. 

Kirkegårdskonsulenten må ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i sit område, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

Regelgrundlaget kan ses på www.retsinformation.dk

Ansøgning med bilag sendes til Lolland-Falsters Stiftsøvrighed lfstift@km.dk.

For yderligere spørgsmål kan stiftskontorchef Carsten Kruse kontaktes på tlf.nr. 54 84 07 09.

Ansøgningsfristen udløber den 20. december 2018. Samtaler forventes afholdt fredag den 11. januar 2019.