Nyheder
Nyheder

Inviter mennesker, der ikke er født i landet, inden for i kirken

Hvis folkekirken ønsker at videreføre sin traditionelle rolle som kirke for hele folket i Danmark, så må der gøres en aktiv indsats for at være til stede og bringe sig selv i spil i forhold til disse nye befolkningsgrupper.

Foto: folkekirkens grafiske værktøjskasse

Af biskop Marianne Gaarden

Verden hænger sammen, og det er bliver tydeligere i disse år. Vi rejser selv ud, og folk kommer hertil fra fremmede egne. Vore kirker og fællesskaber møder således nye ansigter, hvor blandt andet mange flytter hertil fra Østeuropa og andre lande. Det gælder også for sognene i Lolland-Falsters Stift.

I folkekirken er vi gode til at række ud til de mennesker, vi kender og har levet sammen med i en årrække. Det er en større udfordring, når det drejer sig om mennesker, vi ikke kender, og som kommer med en anden kulturel baggrund. Mindre 3% af de ikke-vestlige indvandrere er medlemmer af Folkekirken. Der ligger således en opgave her for sogne og provstier i at række ud til disse mennesker og invitere dem ind i kirken.

Der findes mange måder at invitere mennesker, der ikke er født og opvokset i Danmark inden for i folkekirken. Eksempelvis hørte en præst fra Vestlolland nogle østeuropæere synge smukt, mens de arbejdede i svinestalden. Hun gik ind til dem og spurgte, om de ikke havde lyst til at komme og synge i kirken. Det ville de meget gerne. Hvordan man rækker hånden ud til immigranter, og hvordan disse mennesker kan blive en del af den lokale kirke, er der ikke et entydigt svar på. Det er op til hvert enkelt sogn af finde ud, hvordan man bedst kan gøre det.

Jeg vil imidlertid opfordre alle menighedsråd og præster til at tage dette emne op som et punkt på dagsordenen og drøfte, hvordan denne opgave bedst kan løses lokalt.

Se tallene på indvandrere i dit sogn (pdf)

I Lolland-Falsters Stift har vi to ressourcepræster, sognepræsterne Kasper Høyer og Bjørn O. Krohn, der stiller sig til rådighed med viden og erfaringer om arbejdet med immigranter.
Klik her for at læse mere om hvad de kan tilbyde.

Find mere inspiration om migrantsamarbejde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.