Nyheder
Nyheder

Hvem skal bestemme over gudstjenesten i folkekirken?

Biskopperne opfordrer menighedsrådene til at debattere forholdet mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi.
Rapport til debat: "Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed."

Foto: folkekirken.dk

Biskopperne nedsatte i 2016 tre faggrupper, der arbejder med en fornyelse af højmessens liturgi. Målet er at kvalificere debatten om en levende og vedkommende gudstjeneste. Den første rapport fra den arbejdsgruppe, der har arbejdet med spørgsmålet om gudstjenesteordning og autorisation, frihed, genkendelighed og tilsyn, er nu udkommet. De to øvrige rapporter fra faggrupperne om henholdsvis gudstjenesten og om dåb og nadver udkommer i 2019.

Hensigten er, at rapporterne vil blive drøftet i menighedsråd og studiekredse i den kommende tid. Desuden kan man få ideer til, hvordan samtalen om gudstjenestelivet kan gribes an med udgangspunkt i rapporten. Og endelig er der mulighed for at læse en pixi-udgave. 

Her i stiftet er der nedsat et gudstjenesteudvalg, med to lægfolk, Rie Lund og Manuela Nørgaard,  to organister, Vibeke Vanggaard og Flemming Chr. Hansen, samt to præster, Hans Maaløe og Mette Marie Trankjær, der skal bidrage til den folkelige debat om gudstjenestens fornyelse.  

Læs hele rapporten her

Få ideer til samtaler om rapporten her

Læs pixi-versionen her

De to øvrige faggrupper om henholdsvis gudstjenesten og om dåb og nadver kommer med deres rapporter i 2019.