Nyheder
Nyheder

 "Monrad og 1864"
og generalforsamling i Monradselskabet

Foredrag ved Jes Fabricius Møller, som er lektor i historie ved Københavns Universitet og professor ved Århus Universitet.

D.G. Monrad, konseilspræsident – dvs. statsminister – fra januar til juli 1864.

Onsdag den 21. november kl. 13.30-15.30
i Bispegården, Østre Allé 2, Nykøbing Falster.

Alle er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig.

Om foredraget:

D.G. Monrads eftermæle er i høj grad bestemt af den rolle, han havde under krigen i 1864, og der kan ikke være tvivl om, han må bære sin del af ansvaret.

Imidlertid er der også sket en dæmonisering af Monrad, som skygger for, at der er mange andre omstændigheder end Monrad selv, der har haft betydning for forløbet og udfaldet af krigen.

Foredraget vil gennemgå forudsætningerne for Den anden slesvigske Krig og give nogle forslag til, hvordan den nyeste danske og internationale forskning kan bidrage til en forståelse af denne for Danmarks historie så centrale begivenhed.

Der serveres kaffe/te og Monrad-kage.

Jes Fabricius Møller (f. 1966) er uddannet i historie og filosofi, lektor i historie ved Københavns Universitet, professor ved Århus Universitet, kongehusekspert kendt fra TV og nyligt udnævnt til kongelig ordenshistoriograf, altså dronningens rådgiver i historiske spørgsmål. Har et omfattende forfatterskab om 1900-tallets danske historie og om kongehuset.

Efter foredraget generalforsamling i Monradselskabet med følgende 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Stillingtagen til eventuelle forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  6. Valg af bestyrelse. Nils Roland ønsker ikke genvalg og Hans Folkvardt er på valg.
  7. Valg af en revisor, som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
  8. Eventuelt.

Flyer til foredrag og generalforsamling (pdf)