Nyheder
Nyheder

Domprovst Anne Reiter er trådt ind i Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har konstitueret sig for de næste 4 år.

Domprovst Anne Reiter

 Fra Interchurch.dk

Domprovst Anne Birgitte Reiter er nyvalgt medlem af Mellemkirkeligt Råd og repræsenterer Lolland-Falster Stift. Desuden kommer hun til at sidde med i arbejdsgruppen vedr Det lutherske Verdensforbund og arbejdsgruppen vedr Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Hun har tidligere været sognepræst på Djursland og ved Skt Knuds Kirke i Odense – foruden en luthersk menighed i Californien.

Hun er meget optaget af kristen spiritualitet og har været retræteleder og timelærer på Pastoralseminariet og har stiftet Center for Kristen Spiritualitet. Desuden er hun nu formand for Pilgrimshuset i Maribo. Pilgrimshuset er et økumenisk samarbejde mellem folkekirken, Birgitta Klosteret og andre lokale grupper, og huset bygger bro mellem kirken og det omgivende samfund.

Reiter interesserer sig også for folkekirkens arbejde blandt migranter og har bl.a. arrangeret nytårsfest i Maribo for ”gammeldanskere og nydanskere” i samarbejde med Folkekirkens Asylsamarbejde. 

Derudover blev Mogens Mogensen blev genvalgt som formand, Christian Roar Pedersen blev genvalgt som næstformand, og Niels Iver Juul er valgt som ny kasserer.

Hanne Møller Wolfsberg fra Fyens Stift er ligledes indtrådt som nyt medlem af rådet.

Rådet må sige farvel til Birte Jacobsen fra Fyens Stift og siger mange tak for en god indsats i rådet. Ligeledes skal Bent Normann Olsen have en stor tak for sin mangeårige aktive indsats i rådet.

Du kan læse mere om Folkekirkens mellemkirkelig Råd og dets rådsmedlemmer her.