Nyheder
Nyheder

Bygningskonsulent søges til Lolland-Falsters Stift

Bygningskonsulentens fagområde er sager vedrørende præsteembedernes tjenesteboliger og landbrugsbygninger m.v.

 

Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Lolland-Falsters Stift opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.

Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.

Bygningskonsulenten virker som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter og vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter.

Stillingen som bygningskonsulent er bibeskæftigelse.

Bygningskonsulentens fagområde er sager vedrørende præsteembedernes tjenesteboliger og landbrugsbygninger m.v., herunder sager om ombygning og nedrivning af bygninger, opførelse af nye bygninger samt køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde.

Bygningskonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører konsulentens fagområde. Bygningskonsulenten deltager ved vurdering af præsteboliger med henblik på fastsættelse af boligbidrag. Endvidere yder bygningskonsulenten råd og vejledning til menighedsråd, der anmoder herom.

Honoraret pr. 1. januar 2018 udgør 965,84 kr. pr. time i rådgivningssager og i erklæringssager 1.449,6 kr. pr. erklæring. Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. 

Bygningskonsulenten må ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i sit område, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

Regelgrundlaget kan ses på www.retsinformation.dk.

Ansøgning med bilag sendes til Lolland-Falsters Stiftsøvrighed lfstift@km.dk

For yderligere spørgsmål kan stiftskontorchef Carsten Kruse kontaktes på tlf.nr. 54 84 07 09.

Ansøgningsfristen udløber den 20. december 2018. Samtaler forventes afholdt fredag den 11. januar 2019.