Nyheder 2021
Nyheder

Online konfirmandundervisning? Få styr på GDPR

Konfirmandundervisningen er blevet digital, nu hvor det ikke er muligt at mødes fysisk. Her er en vejledning til, hvordan man kan overholde reglerne i persondataforordningen (GDPR), når der undervises online

I konfirmandundervisningen er det under de nuværende restriktioner ikke muligt at mødes. Derfor skal man være opmærksom på at overholde GDPR-regler, når man mødes online. Arkivfoto.

Udarbejdet af Simone Nørskov Østerby, jurist, Københavns Stift

Lige for tiden foregår det meste online, og det gælder også undervisningen af konfirmanderne og kommunikationen omkring denne. Derfor skal man som præst være opmærksom på, at når man skriver til konfirmander og underviser dem online, så varetager man deres personoplysninger, og dermed er man underlagt persondataforordningen. 

Tro/religiøst tilhørsforhold er en følsom personoplysning, og derfor skal man være særlig opmærksom på de gældende regler, når man håndterer netop disse oplysninger.

I stiftsadministrationerne er vi klare over, at det er et stort arbejde, og vi ved, I gør, hvad I kan for at få jeres konfirmander undervist på bedste vis. Derfor har vi arbejdet på nogle anbefalinger, hvis man vil gå med livrem og seler. Der er tale om et kompliceret område, hvor vi hele tiden bliver klogere, og nedenstående er derfor vores bedste bud for nu, men vejledningen kan ændre sig senere.

Kommunikationen med konfirmanderne

Som præst i folkekirken har man lov til at tage kontakt til ens konfirmander (hjemmel, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, der tillader religiøse organisationers behandling af medlemmers oplysninger, når dette sker som et led i legitime interesser).

Der opstår dog alligevel et problem i kontakten online til konfirmanderne, da tro er en følsom personoplysning. Derfor bør den online kontakt i princippet sikres ved krypteret kommunikation f.eks. via e-boks. Vi er klare over, at dette ikke er ideelt, når man som lige nu har brug for at kommunikere ugentlig med konfirmanderne. Desuden er det ikke sikkert, at alle konfirmander har en e-boks.

Vi anbefaler derfor, at man bruger mail eller sms. Det kræver dog følgende:

  • Man bør indhente en samtykkeerklæring fra forældrene, således at forældrene er informerede og har godkendt, at der kommunikeres digitalt via mail/sms mellem præst og konfirmand (se forslag til samtykkeerklæring her). Hvis samtykket allerede er indhentet ved den digitale tilmelding, er der ikke behov for at gøre det endnu en gang.
     
  • Man bør så vidt muligt undgå kommunikation, som indeholder personoplysninger, herunder oplysninger, der kan vise, at konfirmanden har et særligt religiøst tilhørsforhold.

Det sidste punkt er en svær øvelse. Alene det, at man som præst henvender sig til en konfirmand, indikerer et tilhørsforhold til den danske folkekirke. Skriv derfor til konfirmanderne i neutrale vendinger og brug formuleringer som f.eks.  ”Kære torsdagshold” eller ”Kære 8.b” i stedet for ”Kære konfirmander”. Skriv kortfattet ”Her er ugens opgave” og indsæt f.eks. et link fra konfirmandcenterets opgavekatalog, og lad være med at underskrive dig som præst, ligesom det også er bedst ikke at referere til kirken i beskeden.

Man kan også overveje, om det er muligt at sende en printet oversigt over forårets undervisningsforløb/emner samt undervisningsmateriale ud til konfirmanderne pr. post sammen med den ovenfor omtalte samtykkeerklæring. Så kan man referere til det fysiske materiale i kommunikationen pr. mail/sms, så kommunikationen ikke indeholder referencer til et religiøst tilhørsforhold.

En anden løsning kan være at informere konfirmanderne mundtligt om den kommende uges undervisning fra gang til gang - herunder f.eks. tema og opgaver/lektier - inden man afslutter sin online undervisning. Har konfirmanderne yderligere spørgsmål i ugens løb, eller har de brug for en fortrolig snak, kan man også bede dem om at ringe.

Platformen, som anvendes til at gennemføre online undervisning

Ved brug af en onlineplatform er man som præst ansvarlig for det grupperum, man opretter og indholdet heraf. Folkekirkens IT har derfor gjort det klart, at man som præst skal acceptere følgende udsagn, når man vælger at bruge en online platform:

Jeg (præsten) er indforstået med, at der ikke, i de onlinegrupper jeg opretter, og i de materialer der anvendes i konfirmandundervisningen, må forekomme personoplysninger. Desuden at jeg – som ansvarlig for onlinegrupper skal sikre, at alle brugerne (mit konfirmandhold) overholder dette.

Ved personoplysninger forstås f.eks. konfirmandens cpr.nr., fulde navn eller adresse.

Hvis man kan leve op til dette udsagn, er det vores vurdering, at man kan anvende en af de følgende platforme til undervisning af konfirmanderne; Microsoft Teams, Zoom eller Google Meet. Disse tre platforme lever alle op til de centrale krav i GDPR.

Konfirmandcenteret anbefaler desuden også platformen Padlet, som er en fælles digital tavle, der oprettes af præsten. Efter oprettelsen kan alle, med et link til den virtuelle tavle, skrive opslag, uploade billeder samt lyd- og filmklip. På Padlet er alle opslag anonymiseret.
Digitale programmer med samtale- og konkurrencefunktion, som eksempelvis Kahoot og Mentimeter, kan også anvendes med et link og en kode.

Vi anbefaler desuden, at den ovenfor omtalte samtykkeerklæring også inkluderer den platform, I vil bruge til undervisningen af jeres konfirmander, så forældrene også ved, hvilken platform, der benyttes og har godkendt dette.

Er der tvivl eller spørgsmål, så kontakt stiftet.