Nyheder 2020
Nyheder

Nye menighedsråd - Velkommen til et meningsfuldt samarbejde

Formand for Menighedsrådsforeningen, Susanne Møller, byder velkommen til de nye medlemmer af menighedsrådene

Det er i menighedsrådene, at vilkår og rammer for det lokale kirkeliv bestemmes og udvikles. Her er det menighedsrådet i Horslunde Sogn i 2019. Foto: Ingrid Riis.

Af Susanne Møller, formand for Menighedsrådsforeningen i Lolland-Falsters Stift

Så fik vi valgt menighedsrådsmedlemmer til stiftets mange menighedsråd, og posterne er blevet fordelt for det kommende år.
Et stort til lykke til de nyvalgte medlemmer, som udgør ca. en tredjedel, og en stor tak til de genvalgte, der tager en tørn mere. Tilsammen er vi her i Lolland-Falsters Stift 377 læge menighedsrådsmedlemmer og 60 præster fordelt på 58 menighedsråd.

Hvert sogn, hvad enten det er et stort bysogn eller et lille landsogn som en del af et større pastorat, har vidt forskellige vilkår og udfordringer, men vores store fælles opgave er at se mulighederne, så folkekirken er levende og til stede i alle kroge af vores stift. Sammen med vores forhåbentlig topmotiverede medarbejdere skaber vi rammer og fylder dem ud på meget forskellig vis.

I er nu kommet ind i maskinrummet i folkekirken, hvor det både handler om tro og at tale om tro, salmesang, kirkegård, mursten og meget andet, men allermest om at samarbejde, både i den lokale kirke men også med det omgivende samfund.

Der står ingen steder skrevet, at arbejdet for kirkens liv og vækst skal begrænses til rådets medlemmer. Det er muligt at engagere frivillige, og det er muligt at nedsætte udvalg til aktuelle opgaver. En kirke, der lukker sig om sig selv er ikke en levende kirke, men dømt til at forsvinde.

For at kunne løse opgaverne bedst muligt er menighedsrådene samlet i en landsdækkende interesseorganisation, som Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift er den lokale del af. Med henblik på at få alle godt i gang udbyder vi en række kurser, der kan ses på kalenderen på stiftets hjemmeside. Desuden inviterer vi til forskellige møder i årets løb.

Find introkurserne for nye menighedsrådsmedlemmer her

Læs mere om menighedsrådenes arbejde og roller her

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Kontakt

Susanne Møller
Nakskov Landevej 70, Vejleby
4970 Rødby
Telefon: 20 11 79 71
Email: susanne@nl70.dk