Nyheder 2020
Nyheder

Teologistuderende prøver kræfter med kirkeliv i Pilgrimshuset 

I to uger har Hildur Kaaber Ahrenkilde som den første været volontør i Pilgrimshuset i Maribo - en ny ordning for teologistuderende efter svensk forbillede

Hildur Kaaber Ahrenkilde har brugt to uger af sin sommerferie som volontør i Pilgrimshuset. 

Af Marlene Laursen

Det startede med et opslag i en gruppe på Facebook for teologistuderende. Pilgrimshuset søgte volontører i sommerperioden, hvor der ofte er travlt, og tilbuddet lød: Hjælp os i en uge eller to, og få erfaring og logi.

En af de første studerende, der kontaktede pilgrimspræst Anne Louise Lindström Hanson, var 26-årige Hildur Kaaber Ahrenkilde som netop havde afleveret sit speciale. Hurtigt derefter fulgte flere henvendelser fra andre interesserede teologistuderende.

Hildur Kaaber Ahrenkilde gav ligesom mange af de øvrige studerende udtryk for, at hun havde et behov for ikke kun at have et studiejob i sin fritid, men også at få et fagligt udbytte af det, hun laver, og beskæftige sig med teologien i praksis.

Mødet med Pilgrimshusets arbejde var nyt for hende:

”Jeg havde aldrig før hørt om en pilgrimspræst. Jeg har været i kontakt med funktionspræster før, f.eks. på Rigshospitalet. Det har virkelig været et positivt møde. Alle er meget venlige, og de brænder virkelig for Pilgrimshuset”, siger Hildur Kaaber Ahrenkilde.

Hun har hele sit liv haft en baggrund i det kirkelige liv. Selv har hun været en del af børne- og ungdomskor, og hendes forældre har altid taget hende med i kirke. Hun har derfor ikke været i tvivl omkring sit valg om at blive præst.

Mødet med Pilgrimshuset og dets ansatte og frivillige var derfor spændende for Hildur, der har haft mulighed for både at arbejde i caféen, hvor hun har mødt besøgende og faste vandrere, og være med i Domkirken, hvor hun flere gange har prøvet at lede middagsbønnen.

Fritid var der også, så Hildur Kaaber Ahrenkilde har brugt muligheden for at komme rundt på Lolland og se omgivelserne, og har samtidig haft samtaler med domprovsten om, hvad der kunne være af muligheder for præsteansættelse i fremtiden.

”Volontørordningen er en rigtig god idé, og jeg kan klart anbefale det til andre teologistuderende. Jeg tænker, at det også kan være en idé, hvis man går på Pastoralseminariet, og især hvis man ikke kender Lolland.”

Volontør Hildur Kaaber Ahrenkilde fortæller om sine oplevelser i brugen af Pilgrimshusets andagtsrum.

Svensk idé

Det har længe været et ønske at få flere frivillige involveret i Pilgrimshuset. Idéen med en volontørordning kommer fra Pilgrimscentrum i Vadstena, som de ansatte og friville i Pilgrimshuset i Maribo har en tæt kontakt til. I Vadstena har man både svenske og udenlandske volontører over hele sommeren, hvilket fungerer rigtig godt, fortæller pilgrimspræst og initiativtager Anne Louise Lindström Hanson. Hun var i efteråret 2019 på besøg i Vadstena sammen med Pilgrimshusets husråd for at udveksle erfaringer med sine svenske pilgrimskollegaer.

Idéen med en volontørordning tog de med tilbage til Danmark og startede op denne sommer.

”Interessen for volontørordningen har været meget overvældende. Hildur var en af de første, der kontaktede os, og hun var meget nem at tale med. Så jeg fik en god fornemmelse for, at det sagtens kunne fungere”, siger hun.

Forløbet har også vist sig at være givende for begge parter:

”Hildur har været meget åben i forløbet, og har som sagt ikke været bange for at deltage både i Pilgrimshusets dagligdag og i kirken. Det bekræfter os også i, at der er et behov for ordningen, og at både vi men også volontørerne får et udbytte ud af det. Her får man virkelig indsigt i, hvor bredt et emne som eksempelvis sjælesorg er, og at det er mere end det møde, der finder sted ved en begravelsessamtale.”

Ifølge Anne Louise Lindström Hanson kunne man sagtens forestille sig, at man kunne have længere perioder for volontører end den nuværende ordning på 1-2 uger:

”Jeg tænker, at det er noget, vi skal arbejde videre med, og med den erfaring, vi har fået med Hildur, er 14 dage det mest optimale, så man når en masse forskellige ting. Men kan man kun være her en uge, så er det også helt i orden,” siger hun.

Ordningen er allerede booket op for sommeren 2020, og der vil i løbet af sommeren være i alt fem volontører.

Pilgrimspræst Anne Louise Lindström Hanson er blevet bekræftet i, at der er et behov for volontørordningen, som er etableret efter svensk forbillede.