Nyheder 2019
Nyheder

Vær med til at tage imod Bibelen 2020

For første gang i 28 år udkommer der en ny oversættelse af Bibelen. Udgivelsen af Bibelen 2020, en oversættelse på nutidigt sprog, vil blive markeret i marts med gudstjenester og aktiviteter

Af Inge Haandsbæk Vestergaard

For første gang i 28 år kommer der nu en ny bibeloversættelse. Bibelselskabet udgiver den 20. marts ”Bibelen 2020” – en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog.

Udgivelsen af den nye bibel vil blive markeret officielt søndag den 22. marts. Biskop Marianne Gaarden vil derfor give tilladelse og opmuntre til, at man ved højmessen den 22. marts bruger tekstlæsninger fra den nye oversættelse for at være med til at markere udgivelsen.

Alle teksterne til højmessen den 22. marts kan frit hentes og downloades her.

Om Bibelen 2020
Bibelen 2020 er Bibelselskabets nye oversættelse af Bibelen i et nutidigt sprog. Den nye bibel er oversat af eksperter i græsk og hebraisk, og bearbejdet af forfattere og sprogfolk.

Bibelselskabet har undervejs i arbejdet med oversættelserne inddraget 500 frivillige tekstlæsere fra hele landet og i alle aldre. Det er hensigten med den nye bibeloversættelse, at den skal gengive meningen i de bibelske grundtekster på et alment forståeligt nudansk.

For at understøtte læsningen af Bibelen har Bibelselskabet i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udviklet et digitalt univers under overskriften "Udforsk Bibelen i fællesskab". Her kan man finde studiemateriale udformet af præster og teologer, og man kan booke foredrag med flere af kræfterne bag Bibelen 2020. 

Læs mere på: www.bibelselskabet.dk/udforsk2020

Oversættelsesmøde i København. Foto: Bibelselskabet.