Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2019
Nyheder

Succes med morgensang i Nakskov 

Det er både byens borgere og de kommende konfirmander, der deltager i morgensangen i Skt. Nikolai Kirke.

Foto: Mogens Warrer

Af Henrik Gade Jensen

Det begyndte den 3. oktober i efteråret, og har allerede etableret sig som en solid succes i Nakskov: morgensang i Skt. Nikolai kirke. Fra den første dag har morgensangen været godt besøgt, dels af byens borgere, men også af konfirmanderne.

For morgensangen indgår også i konfirmationsundervisningens sidste halve time, og konfirmanderne er med til at synge og tænde lys. Det giver ejerskab og nærvær. ”Det er sjovere på den måde” siger en af konfirmanderne, og en anden fortsætter: ”Vi synes det er sjovt at være med i kirken, og så har vi snakket om salmerne forinden”.

Det er Skt. Nikolais nye præst, Jesper Vigant, som har taget initiativ til morgensangen i byens kirke. Da konfirmanderne i forvejen var i kirken til konfirmationsforberedelse, kunne der lige så godt slås to fluer med et smæk, og så indbyde også byens borgere til at tage del i morgenandagten.

Deltagerne kan skrive navne på dem, som de ønsker, der skal bedes for. Foto: Henrik Gade Jensen

Det varer kun en ½ time, men på den tid synges der tre salmer, og der er en kort refleksion i stedet for en prædiken, og det slutter med en forbøn og velsignelse. Ved indgangen til kirken er der en blok, hvor deltagere kan skrive navne på dem, som de ønsker, der skal bedes for. Præsten læser navnene op, og i fællesskab bedes der for dem og os alle i den afsluttende bøn. Organist Erik Lauge Mikkelsen akkompagnerer fra flyglet på gulvet, og det giver også nærvær og kontakt, at musikken udgår midt mellem kirkegængerne. Lauge Mikkelsen begynder dog med et stille præludium på orglet, mens kirken fyldes.

Onsdag den 12. december var sidste morgensang i 2018. Der var tre konfirmandhold til stede, og ifølge kirketjeneren var der ca. 100-110 morgenfriske borgere fra byen foruden konfirmanderne, så den store kirke var godt fyldt op.

Jesper Vigant talte om glæden ved julen, glæden som går igen i de fleste julesalmer. ”Glæden er jordens gæst i dag”, sang vi, og det var virkelig som i salmen: ”nu glædes gamle og unge”. Juleglæden kommer til os og favner hver barnesjæl på jord.

Efter morgensangen skal konfirmanderne tilbage til deres undervisning i Byskolen, Stenoskolen og Privatskolen, mens der for byens borgere er kaffe i sideskibet. Her kan man lige hilse og snakkes ved, og en morgenandagt er også en god ramme for sociale bånd og fællesskab.

At det er blevet så stor en succes, kommer egentlig ikke bag på sognepræst Jesper Vigant. ”Med 7000 indbyggere i sognet, skulle det da være mærkeligt, om ikke vi kunne samle en kirkefuld til morgensang”, siger Jesper Vigant, som kunnet mærke lysten til at bruge kirken og på en mere afslappet måde end ved en højmesse om søndagen. ”Vi skal ud over den ugentlige højmesse sænke dørtrinnet til kirken ved at lave en ’gudstjeneste light’”, siger den nyudnævnte sognepræst. Og Jesper Vigant har fået rigtig mange mails og hilsner fra folk i byen, som var glade for at kunne mødes på den måde i kirken og få renset tankerne på kirkebænken en onsdag morgen. Og den afsluttende kaffe i sideskibet giver mulighed for en snak, hvor folk også fortæller om sorger og forviklinger, som kan åbne op for mere kontakt med præsten.

Kaffe i sideskibet, hvor der er mulighed for en snak. Foto: Henrik Gade Jensen

Jesper Vigant optræder i præstekjole for at fastholde, at det ikke kun er morgensang, men også er en andagt, hvor der siges et kristent ord med bøn og velsignelse. ”Det er mit indtryk fra reaktionerne, at det kan folk godt lide. De vil gerne mærke kirken”, siger Jesper Vigant. 

Menighedsrådet var i begyndelsen skeptisk overfor ideen om morgensang, for det var der ingen tradition for i Nakskov. ”Vi troede virkelig ikke, at det var muligt at få folk til at komme i kirken for at synge en helt almindelig hverdagsmorgen” udtalte May-Britt Horst, næstformand i menighedsrådet, efter de første onsdage til Extraposten. Men heldigvis gik det anderledes, og morgensangen er blevet et tilløbsstykke. ”Nu kører det videre i 2019, og så evaluerer vi det til maj”, siger menighedsrådsformand Mogens Warrer, der dog ikke er i tvivl om, at det skal køre videre. ”Der har allerede etableret sig en fast stamme af folk til morgensangen, og det er flere og andre end de faste kirkegængere”, siger Mogens Warrer.

Mange danskere vil gerne kirken og vil gerne deltage i et kirkeligt fællesskab, men er måske lidt tilbageholdende og frygtsomme overfor en egentlig søndagsgudstjeneste. Men til morgensangen kommer mange nakskovitter, som ellers ikke deltager i søndagens kirkeliv. Og når morgensangen kaldes for ’gudstjeneste light’, skal det med, at ’light’ også betyder lys.