Nyheder 2019
Nyheder

Stiftets årsmøde bød på dialog og pris til kirkelig morgensang

Traditionen tro holdt Lolland-Falsters Stift årsmøde (landemode) i Maribo. Det blev en dag med plads til både grin, konstruktiv debat og musik, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen fra dagen.

Årsmødet - eller landemodet - startede som altid med en landemodegudstjeneste i Maribo Domkirke.

Af Henrik Gade Jensen

Landemode, som egentligt er et årsmøde for kirken på Lolland Falster, er en gammel tradition, som begynder med gudstjeneste i Maribo domkirke. Præsterne går ind i kirken i procession, og domprovsten står for gudstjenesten.

Derefter aflægger biskoppen beretning om det kirkelige liv over et kaffebord i Bangs Have – sådan var det i gamle dage. Men i år var der mere dialog og tovejskommunikation på skemaet – dog stadig med kaffe og kage. Biskop Marianne Gaarden og Stiftsrådets formand Susanne Møller havde på forhånd aflagt skriftlig beretning (læs dem i artiklens højrespalte, red.) og var denne dag mere interesseret i at høre fra menighedsrådene om, hvad der tænkes og overvejes ude i sognene. Spørgsmålet er: Hvordan rækker kirken ud til alle de mennesker på Lolland-Falster, som er medlem af folkekirken, men som ikke er særlig bekendte med det kirkelige liv?

Det blev til en øvelse, hvor landemodets deltagere skulle være biskop for en dag og debattere ved de runde borde. Her skulle de svare på spørgsmål så som ”Hvad er den største glæde ved at gå i kirke?” Og der blev spurgt til og debatteret, hvordan forandringerne i lokalsamfundet påvirker kirkelivet i sognet. Og endelig blev der spurgt: ”Hvad kan jeres kirke/sogn gøre for at møde forandringerne?

Som oplæg viste biskop Marianne Gaarden slides med, dels med hvordan stiftets indbyggertal har udviklet sig de seneste 10 år, og dels med en prognose for, hvordan kommunerne forventer, at sognene vil udvikle sig de næste 10 år. For udover at der har været generel fraflytning fra landsdelen, sker der også mange flytninger fra land til by lokalt i stiftet, som det kirkelige liv ikke kan være upåvirket af.

Til gengæld – fremhævede biskoppen – har Lolland-Falster et kirkeliv båret af stærke ildsjæle og med solide traditioner for foreningsliv og frivillighed. Der er mange smukke, gamle kirke og kirkegårde omkranset af smuk natur, og trods traditionstab omkring gudstjenester og højmesser melder der sig stadig en åndelig længsel og søgning, som blandt andet også viser sig ved drop in-dåb. Der særlige ved Lolland-Falsters Stift er også, at der er plads til ro, fordybelse og nærvær.

Oplægget blev livligt diskuteret, og de endelige svar blev samlet sammen til stiftets bearbejdning. Desuden fik alle fremmødte ved kaffekoppen et rødt, grønt og gult stykke kort – de første to til at deltagerne kunne tilkendegives enighed eller uenighed med de spørgsmål, som biskoppen stillede. Svarene blev noteret, og vi tog alle et gult kort med hjem til videre debat i de lokale menighedsråd. På den måde blev deltagerne også inddraget og hørt.

Grønne og røde sedler røg i vejret og var med til at pege på, hvilke forslag de fremmødte synes godt om - og hvilke de ikke brød sig om.

Men uden et godt grin duer helten ikke. Forinden denne debat blev hele forsamlingen livligt underholdt af sognepræst Kristian Bøcker, der står bag det satiriske kirkelige hyrdebrev, kaldet Hyrdebrevet Søndag Morgen. Kristian Bøcker fremstillede med megen ironi de forskellige præste- og kirkegængertyper, og alle kunne genkende dele af sig selv og især andre i de morsomme historier om præster, menighedsrødder og biskopper. Ofte skal virkeligheden kun fordrejes en lille smule, og vi griner af karikaturen. Og når der snart kommer ny kirkeminister, bliver der plads til endnu en omgang satire.

Endeligt fremlagde stiftets nye pressemedarbejder, Inge Haandsbæk Jensen, hvordan hun arbejder med at give kirkelivet på Lolland-Falster, ”den bedst bevarede hemmelighed”, mere offentlig og god opmærksomhed, både lokalt og nationalt. Der er kommet ny hjemmeside, som formidler information til brugerne. Og pressemedarbejderen står også til rådighed for sognene og menighedsrådene.

Til sidst var det tid til at uddele årets Kirkelige Innovationspris til en af de otte spændende nominerede kirkelige projekter fra stiftet. I den seneste måned har man kunnet stemme på de nominerede på stiftets hjemmeside, og folket har dermed talt: Med 125 ud af de i alt 324 stemmer blev det morgensang i Skt. Nikolai kirke i Nakskov, som sognepræst Jesper Vigant har taget initiativ til, der løb med Den Kirkelige Innovationspris og ”statuetten”, et lokalt produceret støbejernskors fra smedjen i Sakskøbing. Organist Erik Lauge Mikkelsen kvitterede med kirkesanger Mike Marcussen ved at synge Bridge Over Troubled Water, og så hævede loftet sig i Bangs Have.

Det blev "morgensang i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov" som løb med Den Kirkelige Innovationspris. Initiativtager og præst Jesper Vigant var desværre syg, men til at modtage prisen var kirkens organist og korsanger samt to konfirmander, der har været med til at arrangere morgensang, og to af de faste musikalske gæster i kirken.