Nyheder 2019
Nyheder

Samtalekort om liturgi på vej til menighedsråd

Der er nu yderligere hjælp at hente til den landsdækkende liturgidebat. 17.000 sæt samtalekort er sendt ud med septembernummeret af Menighedsrådenes Blad

Små samtalekort er sendt ud til landets menighedsråd for at hjælpe liturgidebatten på vej. 

Pressemeddelelse fra folkekirkens biskopper, Grundtvigsk Forum og Landsforeningen af Menighedsråd

Folkekirkens biskopper, Grundtvigsk Forum og Landsforeningen af Menighedsråd samarbejder om at klæde menighedsrådene på til at tage debatten om, hvorvidt gudstjenestens ritualer skal fornyes eller ej.

Folkekirkens ritualer for gudstjenesten, dåb og nadver var til debat på Folkekirkemødet i Herning i maj. Det skete efter et udredningsarbejde af gudstjenestens faste former, liturgien, som biskopperne satte i gang forrige år. Tre fagudvalg undersøgte gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det.

På Folkekirkemødet blev der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. En del menighedsrådsmedlemmer deltog dengang, og nu får menighedsrådene værktøjer i form af samtalekort, der kan støtte dem i processen.

Håber på en klogere debat

Kortene er udarbejdet af Grundtvigsk Forum i et samarbejde mellem folkekirkens biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd. På hvert samtalekort er skrevet to-tre spørgsmål, som man - med inspiration i et citat, der også er trykt på kortet - kan bruge til at sætte en debat i gang.

"Gudstjenesten er ikke præstens, men kirkegængernes. Det er et grundprincip i en luthersk og grundtvigsk inspireret tradition, så derfor er samtalen nødt til også at foregå uden for præstens studerekammer. I den debat, der har kørt indtil nu, har positionerne ofte været trukket skarpt op. Men det er mit indtryk, at de fleste godt kan forstå, at liturgidiskussionen hverken handler om at smide hele traditionen over bord eller at bevare hvert et komma fuldstændig uændret. Jeg ser frem til at følge med i den videre debat, som forhåbentlig bliver både bred og klog," siger akademileder Ingrid Ank, Grundtvigsk Forum.

Et godt sted at begynde

Samtalekortene sendes ud med septembernummeret af Menighedsrådenes Blad, som udkommer i uge 38 til landets ca. 13.000 menighedsrådsmedlemmer og øvrige abonnenter. For Landsforeningen af Menighedsråd er det et stort ønske, at debatten om gudstjenestens ritualer også foregår blandt lægfolket i sogne og stifter.

"Det er vigtigt, at menighedsrådsmedlemmerne bliver klædt på til at deltage i debatten om, hvordan fremtidens gudstjeneste skal se ud. Her kan samtalekortene i bladet være et godt sted at begynde, og jeg vil opfordre så mange som muligt til at prøve formen af. Det er vigtigt, at der bliver en bred debat, som menighedsrådene kan være med til at præge," siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Alle er velkommen til at give deres besyv med

For biskopperne har det stor betydning, at så mange som muligt giver input om gudstjenestens ritualer.

"Debatten foregår heldigvis allerede, men vi vil gerne have inddraget rigtig mange, og det håber vi sker bl.a. med samtalekortene her i bladet. Vi vil gerne have alle på banen, kirkeligt, folkeligt, fagfolk, ja alle, der har lyst til at give deres besyv med. Fx er der også spørgsmål om musik i forbindelse med gudstjenesten, som er vigtige at drøfte. Og hvad er et ritual overhovedet for noget? Er det alene ord, eller er der andre ting, som også spiller ind?, siger biskop Tine Lindhardt," Fyens Stift.

Biskopperne har oprettet en mailboks, som man kan sende sine overvejelser til, ligesom man følger den offentlige debat, fx i medierne.

"Jeg kan love, at vi læser det hele igennem i forbindelse med de drøftelser, vi skal have om det videre forløb i processen," siger Tine Lindhardt.

Samtalekortene kan printes her