Nyheder 2019
Nyheder

Mød de to nye præster i stiftet

Fra jobs så forskellige som danskunderviser og karriererådgiver bliver to teologer nu ordineret til embeder i Lolland-Falsters Stift. Mød dem her

Beth Marie Larsen Hagemann og Thomas Søvndal er klar til at blive budt velkommen af menighederne på Falster og Lolland. Fotos: Privat.

Af Inge Haandsbæk Vestergaard

Den 17. november er det atter tid til i Maribo Domkirke at byde velkommen til to nye præster i stiftet, når der er ordination kl. 16.00. 

Traditionen tro vil en række præster fra stiftet komme i ornat (præstekjole) og være med til at tage imod de to nye præster. Gudstjenesten er åben for alle, der måtte have lyst til at komme og hilse på. 

Det er to teologer med spændende erfaring i bagagen, som denne søndag bliver budt velkommen til Lolland-Falsters Stift. Mød dem her.

Thomas Søvndal: Kirken skal række ud til de lokale

37 år, bor i Rødby. Skal være migrantpræst (50%) i Lindeskovkirken i Nykøbing F.

Lindeskovkirkens nye migrantpræst Thomas Søvndal står foran Nebbelunde Kirke på Lolland, hvor hans far arbejder som kirkesanger. 

- Hvad fik dig til at læse teologi?
Jeg er vokset op med kirke og kristendom, så det lå egentlig lige for, og min storebror er også præst. Men jeg startede ud med at læse moderne hebraisk og tænkte, at det måske kunne kombineres med journalistik. Da jeg så senere boede et halvt år i Jerusalem, udsendt af Israelsmissionen, kom jeg meget i den danske kirke. Vi rejste også rundt sammen og besøgte andre kirker for at opleve, hvor forskellige former kristendommen har. Da blev jeg ret sikker på, at jeg skulle læse teologi.

Menighedsliv og kirkehistorie interesserer mig meget, og jeg er nysgerrig efter at forstå, hvad der skete umiddelbart efter Bibelens samtid og efterfølgende i historien.

- Hvorfor skal en kirke fokusere på at arbejde med migranter? 
Hvis der er mange migranter i et område, så er det vigtigt som kirke at forholde sig til dem. Man skal række ud til de folk, der bor der, hvor man er. Kirkens opgave er at være en stemme i samfundet og en hånd, der hjælper folk i nød, hvad end det er nydanskere eller ældre danskere. 

Nydanskerne har i nogle år ligget mig på hjerte. Da jeg læste teologi, boede jeg i Københavns Nordvestkvarter, hvor der er mange af anden etnicitet, og jeg har været med til at tilbyde danskundervisning i Internationalt Kristent Center. Der så jeg, hvor meget godt arbejde, der blev udført i Centeret.

- Hvad glæder du dig mest til ved arbejdet som præst?
Jeg glæder mig til begge ben i min nye stilling, både sognearbejdet og migrantarbejdet. Da jeg gik på Pastoralseminariet (præsteuddannelsen, som er en overbygning på teologistudiet, red.), oplevede jeg, at det var et privilegium at holde gudstjeneste og stå foran alteret og lede menigheden i lovsang og bøn. Og så glæder jeg mig til at møde Nykøbings nydanskere, som måske er usikre på dansk sprog og kultur, og give dem en hjælpende hånd eller et lyttende øre. Mange migranter er i forvejen kristne, og de kan berige os med deres måde at holde gudstjeneste på. Vi skal ikke bare at få dem til at blive som os, men invitere dem inden for i fællesskabet og holde gudstjenester sammen.

- Har du et yndlingsvers i Bibelen?
Det må være Johannesevangeliets kapitel 11, vers 35: ”Jesus brast i gråd.” Man siger, det er Bibelens korteste vers. I teksten er Lazarus død, og Jesus ved godt, at han vil vække Lazarus til live igen. Men da Jesus ser hele optoget græde, da græder han også - selvom han godt kender sin magt til at vække Lazarus fra de døde. Deres sorg rører Jesus, og det viser hans menneskelighed.

Beth Marie Larsen Hagemann: Det handler om at give mennesker håb

54 år, bor i Sletnæs ved Tårs. Skal være vikarpræst (50 %) i Lolland Vestre Provsti. 

Beth Hagemann er her fotograferet af sin mand, Kim. Ved deres vielse sidste år sang de yndlingssalmen "Vær velkommen, Herrens år".

- Du har arbejdet med karriereudvikling i mange år og har eget firma. Hvorfor vil du nu være præst?
Jeg har altid haft lyst til at blive præst. Nu er denne deltidsstilling en god måde at forfølge min drøm og samtidig få prioriteret lidt i mit firmas opgaver, så det ikke fylder det hele. Både jobbet som præst og karrierevejleder handler om at lytte og give mennesker håb og tro på, at ting kan lade sig gøre.

- Hvad er det vigtigste, du har lært i dit arbejde som karriererådgiver?
At det er godt at kombinere livserfaring og teoretisk ballast. Og så mener jeg, at vi her i vandkantsdanmark skal blive endnu bedre til at bruge det, vi har i forvejen. Vi kan lære meget af at se tilbage på andelsbevægelsens tanker om at samle kræfterne. Vi skal deles om ressourcerne.

- Hvad synes du kendetegner kirkelivet på Lolland?
Det har karakter af foreningsliv, og der er rigtig mange kulturarrangementer som kirkekoncerter og foredrag. Det engagement vil jeg også gerne have til at skinne endnu tydeligere i gudstjenesten om søndagen. 

- Hvad er din yndlingssalme?
Jeg elsker ”Vær velkommen, Herrens år”. Vi sang salmen, da jeg blev gift med min mand i juni 2018. Den vækker mange personlige minder, og så er jeg vild med håbet om alt det nye, der er på vej. Det udtrykker en tro på, at der er en mening med det hele.

Alle er velkomne til ordination den 17. november klokken 16.00.