Nyheder 2019
Nyheder

Få inspiration til juleafslutning i kirken

Hvordan kan folkekirken skabe troværdige og relevante møder med landets skoler? Nyt refleksionsmateriale fra Folkekirke & Refleksionsmøde sætter fokus på december måneds skolegudstjenester.

"Skoleafslutning", "juleafslutning i kirken" eller "julegudstjeneste".

Kært barn har mange navne, og uanset hvad man kalder arrangementet, er det fælles for mange præster, at man i december måned lukker kirkedørene op og byder ekstraordinært mange skoleelever velkommen indenfor på bænkene. 

Fælles for arrangementerne er, at gæsterne består af en socialt, religiøst og kulturelt mangfoldig gruppe. Typisk er præsterne ansvarlige for planlægningen, som bliver til i en vanskelig balancegang mellem forkyndelse og formidling. Mellem hvad skolen forventer, og det præsten ønsker at formidle.

Folkekirke & Religionsmøde har i den anledning produceret et refleksionsmateriale, som kan fungere som inspiration til præster, når de går i gang med planlægningen. Her gives ingen anbefalinger eller rettesnore. I stedet bringes forskellige praksisser og spørgsmål frem, som kan kaste lys over problematikker, faldgruber og mulige løsninger. Materialet kan samtidig også fungere som inspiration for alle andre, der arbejder med mødet mellem kirke og skole.

Skolens kirkegang til jul – en kompliceret evergreen
Udgivet af Folkekirke & Religionsmøde 2019