Nyheder 2019
Nyheder

Fra ø til ø: Ny præst i Tingsted Sogn

Den nye præst i Tingsted Sogn kommer fra Ærø og glæder sig især til at arbejde med børn og familier

Jeppe Sørensen (th.) ved indsættelsesgudstjenesten 3. februar. Her står han sammen med sin kollega, præst Tom Friis. Foto: Birthe Gunhild Friis.

Af Inge Haandsbæk Jensen

Lidt nord for Nykøbing ligger Tingsted Kirke, en lyserød bygning med de fineste kalkmalerier, og en præstegård, der har udsigt over den flotte Ådalen. Her blev Jeppe Sørensen indsat som præst den 3. februar 2019.

Han har på en måde foretaget et øhop – han kommer nemlig til Falster fra Ærø, hvor han de seneste otte år har været sognepræst i Ærøskøbing. På Ærø var der en overvægt af begravelser, men i Tingsted Kirke vil han få travlt med nye opgaver. Her er der nemlig mange dåb.

Netop det at skabe kontakt til familier er noget, han glæder sig til ved sit nye job:

”Jeg ser frem til at lære forældrene at kende og vil gerne tilbyde babysalmesang. På længere sigt kunne det være spændende at lave grupper, hvor man kan udveksle erfaringer med forældreskab – både af praktisk art og af mere eksistentiel art,” fortæller Jeppe Sørensen.

For ham har det nemlig været en livsomvæltning af de helt store at blive far til et tvillingepar.

”Vi bliver ikke uddannet til at være forældre, så det er virkelig ’learning by doing’. Kristendommen bliver særlig betydningsfuld i de situationer, hvor vi på én gang er magtesløse og samtidig indfældet i en større kærlighed.”

Jeppe Sørensen finder kirkens rum fascinerende, fordi det er så anderledes i forhold til de andre rum, vi kender fra samfundet. Men søndagens gudstjeneste kan være et tiltrængt åndehul, mener han, og personligt begyndte han i sin tid at komme i kirken netop for at kunne sidde og få en tænkepause i kirkerummet.

I sit virke som præst på Falster vil han gerne få kirken og kristendommen aktiveret ved at koble det til de erfaringer, man får fra ugens andre dage.