Nyheder 2019
Nyheder

Forstå den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Er du ansat i folkekirken, kan du her se, hvad det kommer til at betyde for dig

Hvornår sparer jeg ferie op? Hvad med den ferie, jeg har optjent? Kan jeg overføre ferie?

Den nye ferielov giver naturligt anledning til en række spørgsmål. Ganske kort kan du her se de væsentligste punkter, du skal være opmærksom på.

Den nye ferielov:

 • Træder i kraft 1. september 2020
 • Overgangsordning fra 1. september 2019 til 31. august 2020
  • Ferie optjent i perioden 1/1 – 2019 til 31/8 - 2019 afholdes i perioden fra 1/5 – 30/9 - 2020
  • Hvis ferien ikke holdes, kan den overføres
  • Ferie optjent i perioden 1/9 - 2019 til 31/8 - 2020 indefryses og udbetales ved afgang fra arbejdsmarkedet.
    

Læs regeringens faktaark om den nye ferielov og se grafikker af overgangsperioden.

Fortsat i ferieloven:

 • Man optjener ferie
 • 5 ugers betalt ferie om året (2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse)
 • Man får enten løn under ferie + 1 % i ferietillæg eller 12,5 % i feriegodtgørelse
 • Man får feriegodtgørelse ved fratræden
 • Man aftaler afvikling efter samme regler

Ændringer i ferieloven:

 • Man kan bruge sin ferie allerede måneden efter den er optjent
 • Man kan aftale at afholde betalt ferie før det er optjent
 • Optjeningsåret løber fra 1. september til 31. august (12 mdr.)
 • Afviklingsperioden løber fra 1. september til 31. december (16 mdr.)
 • Ferie optjenes med ansættelsesbrøken på optjeningstidspunktet
 • Ferie ud over 4 uger kan overføres, ved skriftlig aftale senest d. 31. december

Det vi endnu ikke ved om ferieloven:

Langt de fleste ansatte i folkekirken er omfattet af Statens Ferieaftale, der supplerer ferieloven. Det gælder såvel overenskomstansatte, tjenestemandslignende som tjenestemænd.
Statens Ferieaftale er ikke færdigforhandlet mellem Moderniseringsstyrelsen og centralorganisationerne. Derfor ved vi endnu ikke:

 • Om den 6. ferieuge (5 særlige feriedage) kommer til at følge samtidighedsprincippet eller om de fortsat vil følge princippet om forskudt ferie.
 • Hvordan overgangsordningen ser ud for folkekirken. Altså, om feriepengeforpligtelsen skal registreres som gæld i kirkekassen, udbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler eller, som hidtil, bogføres på tidspunktet for betalingen.

Følg med på DAP’en og Moderniseringsstyrelsens hjemmeside for sidste nyt om ferieaftalen.