Nyheder 2019
Nyheder

Kapel i Majbølle Kirke skal tilføre noget nyt til området 

Der var et talstærkt fremmøde til diskussionsaftenen i Majbølle Kirke, hvor bænkene er blevet taget ud af sidekapellet for at gøre plads til at skabe et nyt rum, der udfordrer den gængse idé om, hvad en kirke kan danne ramme om

Diskussionen ved bordene var livlig, da lokale i sidste uge samledes til et borgermøde om hvad, kapellet i Majbølle Kirke kan bruges til i fremtiden. Foto: Karen Marie Sø Leth-Nissen.

Af Henrik Gade Jensen, sognepræst i Gloslunde 

I Majbølle Kirke er det store, flotte sidekapel blevet ryddet for bænke for at gøre plads til – ja, hvad? Det blev i sidste uge diskuteret ved et borgermøde.

Majbølle Kirkes menighedsråd har besluttet, at det store og smukke Annas Kapel, som er i direkte forlængelse af kirken, fremover skal bruges på en ny måde. Det giver mange muligheder for at tænke nye aktiviteter ind i kirkerummet, og derfor havde menighedsrådet inviteret lokale borgere til en aften Annas Kapel, hvor de over et glas vin og en let anretning i fællesskab skulle diskutere, hvad rummet byder på af muligheder.

Da menighedsrådsformand Kenneth Nielsen havde budt velkommen til debatten, sang de fremmødte i fællesskab Guldborgsundvalsen, som lyder således:

”Så aner du måske hvorfor vi aldrig glemmer, at vi har hjemme ved det skønne Guldborgsund.”

Der blev i forsamlingen udtrykt en glæde over, at Annas Kapel er ved at finde tilbage til sin oprindelige funktion. Tilbage i middelalderen var kapellet nemlig et valfartssted, hvor folk kunne mødes og tale med hinanden.

Først i 1600-tallet, efter Reformationen, blev Annas Kapel fyldt op bænkerækker, så kirkegængerne kunne sidde i pæne, lige rækker og lytte til præstens prædiken.

Kirkelivet har med tiden udviklet sig, og i nutidens ånd er det menighedsrådets og – viste det sig – også borgernes ønske at føre kapellet tilbage til sin egentlige funktion som et være- og samlingssted i tilknytning til kirken. Som menighedsrådsformand Kenneth Nielsen understregede, ønskede rådet en god debat om dette mulighedernes rum.

Hvad er motivationen for at bruge kirken til nye aktiviteter? Oplæg ved Helle Bertram fra Guldborgsund Kommune. Foto: Henrik Gade Jensen.

Med i kirken denne aften var Helle Bertram, der er konsulent i Guldbogsund Kommune, og som til daglig arbejder med samskabelse og branding. ”Samskabelse” er et af tidens plusord og noget, Helle Bertram gerne ville fokusere på. Det dækker over, at eksempelvis kommunen ikke bare skal samarbejde med borgerne, men også være aktive om at skabe noget sammen med frivillige og aktive i civilsamfundet. Denne vision passer fint med Annas Kapel, hvor motivationen især er at skabe noget nyt og udvide fællesskabet, som supplerer og ikke tager noget fra nogen.

Helle Bertram er gået aktivt ind i projektet om mulighederne for Majbølle Kirke, og hun hjalp forsamlingen med at stille de spørgsmål, som kunne få diskussionen i gang om, hvad der skal ske: Hvad kunne rummet bruges til? Men også hvad det ikke kunne bruges til?

Mange af de fremmødte var engagerede borgere fra lokalområdet. De tager i forvejen del i frivillige, borgernære aktiviteter, så det var ikke dem, der trippede for at få et endnu et lokalt rum at udfolde sig i. De bruger i forvejen eksempelvis Majbølle Mølle og den tidligere Guldborg Skole med mange rum og lokaler.

Der kom andre forslag på bordet om at bruge kapellet som sognehus med foredrag og studiekreds, spisning i forbindelse med spaghetti-gudstjenester, morgensang, sogne-fællesskabsdage, korsang og sangundervisning, og som et værksted til blomsterbinding og juledekorationer.

Det var oppe at vende, at akustikken i Annas kapel ikke er optimal, men den vil relativt let kunne forbedres, lød det fra en tilstedeværende arkitekt. En anden tilstedeværende, som er musiker, fandt rummet lovende til kor og klassiske ensembler, men ikke til rytmisk musik. En ældre borger mindedes kirkekaffen i våbenhuset under langt mere trange kår, og fandt det glædeligt med et større rum til rådighed i forlængelse af kirke og gudstjeneste.

Der var bred enighed om, at målet med kapellet ikke er at overtage aktiviteter fra lokale foreninger, men at skabe noget nyt, som ikke eksisterer i forvejen.

Provst Johannes Kristensen sagde ved mødet, at kapellet er et tilbud, der skal række ud til borgerne uden at genere eller konkurrere med noget, der er i forvejen, og at kapellets potentiale skal række ud over sognegrænser. Provsten gjorde også opmærksom på, at projektet vil få en længere tidshorisont og måske først finde sin rette anvendelse om 10 eller 30 år.

Selvom der var udbredt positiv stemning om visionerne for Annas Kapel, var der dog blandt sognets ældre folk nogle betænkeligheder som gjorde, at nogle helst ville holde fast i kirken som kirke uden forandringer. Men det blev igen påpeget, at uanset hvilke anvendelsesmuligheder der åbnes for i kapellet, har det ingen indflydelse på det kirkelige rum, hvor højmesse og kirkelige handlinger fortsat vil finde sted.

Konklusionen på mødet blev derfor, at ideerne nu skal kommunikeres rundt i sognet og pastoratet. Næste skridt er at samles til en workshop senere med henblik på, hvordan sognet konkret kommer videre herfra. For selvom Annas Kapel er er gave til Majbølle Sogn, er det også en opgave, som kræver en indsats fra de i forvejen mange aktive og engagerede ildsjæle i lokalsamfundet.

Om projekt "Kirke med mere"

Det skal være lettere at være menighedsråd med ansvar for kirkebygninger, og der skal være mere hjælp at hente i stiftet. Samtidig kan der være brug for inspiration og vejledning til at bruge kirkerne også til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger, primært for de kirker, der ikke så ofte er i brug.

Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen leder projektet og vil gerne kontaktes af menighedsråd, der overvejer, om kirken kan bruges til mere.
Karen Marie Leth-Nissen kan kontaktes på email: KML@km.dk eller på telefon: 54 85 02 11 (mandag og tirsdag).

Følg med i projektet "Kirke med mere" her.