Nyheder 2018
Nyheder

Karen Marie Leth-Nissen er ansat som teologisk konsulent i Lolland-Falsters Stift

Karen Marie Leth-Nissen er ansat fra den 1. marts 2018.

Karen Marie Leth-Nissen er pr. 1. marts ansat som stiftets nye teologiske konsulent (50 %), og skal fungere som teologisk sparringspartner for biskoppen. Sammen med kursusudvalget skal Karen Marie stå for kursusaktiviteter for præsterne og stiftspræstestævnet. Den helt store opgave er at samarbejde med stiftets menighedsråd om udvikling og nytænkning omkring stiftets mange middelalderlige kirkebygninger. Karen Marie arbejder allerede aktivt med dette felt, og har indhentet erfaringer både i Danmark og på europæisk plan.

Karen Marie er uddannet teolog fra 2003, og har været sognepræst i knap ti år, fortrinsvis i Helsingør stift. De sidste 3½ år har Karen Marie forsket i folkekirkens udvikling på Københavns Universitet, og har indleveret en ph.d.-afhandling om folkekirken i januar 2018. 
Du kan her læse Karen Maries profil på TEO-Afdeling for systematisk teologi, KU.

De andre 50 % af arbejdstiden er Karen Marie ansat i projekt ”Dåb i dag” under Center for Kirkeforskning på Teologisk Fakultet og Kirkefondet. Her undersøger Karen Marie i seks sogne fordelt over hele Danmark, hvordan småbørnsforældre tænker om til- eller fravalg af barnedåb af deres børn. 

Karen Marie bor i Vangede med sin familie, og er fortrinsvis til stede i stiftet på mandage og tirsdage. Karen Marie kan kontaktes på e-mail: kml@km.dk eller telefon: 29 43 10 23.