Nyheder 2018
Nyheder

Folkekirken rækker ud til indvandrere

Befolkningssammensætningen har ændret sig i Danmark. Derfor opretter Folkekirken nu Folkekirkens Migrantsamarbejde – et initiativ der rækker ud til indvandrere og efterkommere i Danmark

Foto: KulturÅbnKirke-arrangement i Lindeskovkirken, Nykøbing F 

Pressemeddelelse

Andelen af befolkningen, der er medlemmer af folkekirken, er faldende. Den samlede andel er i dag 75,3 %, viser nye tal offentliggjort i dag af Danmarks Statistik.  Denne tendens kan delvist forklares med indvandring. For tallene viser, at kun 3 % af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er medlemmer af folkekirken i dag. Blandt vestlige indvandrere er tallet 15,9%, og blandt vestlige efterkommere 24,5%. Blandt personer med dansk oprindelse er tallet derimod 85,6 %.

Folkekirken har ikke altid været tilstrækkeligt opmærksom på denne nye virkelighed. Men hvis folkekirken ønsker at videreføre sin traditionelle rolle som kirke for hele folket i Danmark, også for indvandrere og efterkommere, så må der gøres en aktiv og målrettet indsats for at være til stede og bringe sig selv i spil i forhold til disse nye befolkningsgrupper.

Derfor etablerer Folkekirken nu Folkekirkens Migrantsamarbejde - et initiativ der er sat i verden som en ressource for det lokale folkekirkelige arbejde blandt indvandrere og efterkommere. Migrantsamarbejdet vil henvende sig til alle de indvandrere og efterkommere, der udgør 13 % af Danmarks befolkning. Det omfatter for eksempel internationale studerende, østeuropæiske arbejdsmigranter eller højtuddannede arbejdstagere på Green Card ordningen.

Migrantsamarbejdet tilbyder folkekirkens sogne og menigheder materialer på andre sprog, vejledning i hvordan man tilbyder tolkning under gudstjenesten, eller rådgivning om hvad man kan gøre for at række ud til indvandrere i sognet. Her kan migrantsamarbejdet bidrage med viden, inspiration, erfaringsudveksling, materialer og anden konsulentbistand.

Migrantsamarbejdet vil dels have en rolle i udviklingen af nye tiltag, der på et overordnet plan kan understøtte folkekirkens møde med migranter i Danmark. Dels vil det vokse nedefra og tage udgangspunkt i de enkelte sogne og provstier i folkekirken.

”Om ikke så længe vil vi rette henvendelse til alle landets menigheder for at gøre opmærksom på befolkningssammensætningen i deres eget sogn samt tilbyde hjælp og vejledning, hvis dette er et tema, som de ønsker at arbejde videre med,” siger Søren Dalsgaard , koordinator i Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Migrantsamarbejdet er en videreførelse af Folkekirkens Asylsamarbejde, som i de sidste tre år har eksisteret som en platform for arbejdet med at koordinere og udvikle folkekirkens arbejde blandt asylansøgere og flygtninge.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er etableret som en arbejdsgren under Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Se hvad der sker i Folkekirkens Migrantsamarbejde her:
Hjemmeside – ressourcedatabase, kontaktoplysninger, mv.
Facebook – deling af lokale historier og inspiration
Nyhedsbrev – information om konferencer, materialer og væsentlige nyheder