Nyheder 2018
Nyheder

Bogsalg:
"Folkekirkerne på Lolland-Falster - set fra Luften"

Fotobog med luftfotografier af 110 kirker og deres nærmeste omgivelser på Lolland og Falster optaget i maj-juni 2018. Alle kirker i bogen er tilknyttet Folkekirken.

Pris: 149,- kr.
Sidetal: 127
Udgivelsesdato: 3. december 2018
ISBN: 978-87-983423-1-1

Bog kan købes via Mobilepay: 54 18 93 med angivelse af den adresse, som bogen skal sendes til. Eller ved henv. til stiftsadministrationen på tlf.: 54 85 02 11/mail: lfstift@km.dk.

Alle menighedsråd og provstiudvalg får bogen gratis som en julegave sammen med en stor tak for den indsats, der ydes i jeres sogn. 

Om bogens indhold:
Henover sommeren bragte Folketidende en fotoserie med alle kirker i stiftet fotograferet fra luften. Disse smukke fotos er i et samarbejde mellem Folketidende og Lolland-Falsters Stift nu blevet samlet i en bog, som det nu er muligt at købe.

Biskop Marianne Gaarden indleder med at fortælle om kirkernes historie. Fotografierne er taget af fotograf Anders Knudsen, og journalist Peter Foersom har forsynet billederne med korte beskrivelser. Teologisk konsulent Karen Marie Sø Leth-Nissen bidrager med en inspirerende beretning om de mange aktiviteter, der er i landsdelens folkekirker i dag med udgangspunkt i biskoppens visitatser i alle stiftets sogne.

Alle menighedsråd og provstiudvalg får bogen gratis som en julegave sammen med en stor tak for den indsats, der ydes i jeres sogn. Bøgerne kan afhentes i stiftsadministrationen af en repræsentant fra menighedsrådet, hvis man vil have den inden jul.

 

Bogen blev præsenteret ved en reception fredag den 30. november 2018 i Errindlev Kirke

Bidragsydere til bogen set fra venstre: Journalist Peter Foersom, Folketidende, teologisk konsulent Karen Marie Leth Nissen, Lolland-Falsters Stift, fotograf Anders Knudsen, Folketidende og biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters Stift.

MR-medlem  Susanne Nielsen bød velkommen. Sognets graver Helle Tell havde til lejligheden pyntet flot op i kirken.

Biskop Marianne Gaarden fortalte kort om kirkernes historie.

Teologisk konsulent Karen Marie Søe Leth Nissen fortalte om alle de aktiviteter, der sker i kirkerne, og om projektet "Kirke med mere", som kører her i stiftet.

Fotograf Anders Knudsen fortalte om at tage fotos i luften med 200 km i timen.