Nyheder 2018
Nyheder

Alle kan give noget til fællesskabet

I Kirkens Korshærs varmestue i Nykøbing F er ressourcesvag ikke en etikette, man sætter på mennesker. For uanset hvad man har med i bagagen, kan samtaler, tillid og tryghed være med til finde netop det, den enkelte kan bidrage med.

Varmestuen i Jernbanegade 42, Nykøbing F.

Af Henrik Gade Jensen, sognepræst

Det første man ser, når man kommer til Kirkens Korshærs varmestue, er en rolator eller to parkeret udenfor. Og en trehjuls el-knallert. Så ved man, at her mødes mennesker. Og ikke kun mennesker der færdes i bil eller på raske gå-ben. I Jernbanegade 43 i Nykøbing Falster ligger Kirkens Korshærs varmestue og her er altid mennesker og altid liv og altid varme.

Der er mange ensomme og psykisk sårbare i byen, for hvem det er et godt sted at komme, dels for at snakke lidt, men for nogle også at deltage i aktiviteter og måske få lidt varm middagsmad. Ensomhed plager mange og her kan en samtale med præsten eller de ansatte eller nogle af de frivillige være vigtig medvind i livet.

Der er også hjemløse, som ikke har et fast sted at bo, og der er også faciliteter til at kunne tage et bad og låne lidt rent tøj, hvis det er påtrængende. Og nogle gange er det kombineret med stofmisbrug eller problemer med alkohol.

Varmestuen er også kirke, selvom man ikke kan se det. 

Korshærspræst Kathrine Asklund Brorsen.

For Kirkens Korshærs varmestue eller værested er også arbejdsplads for korshærspræst Kathrine Asklund Brorsen. Kathrine kom til stiftet i januar 2018 med henblik på at stå for Kirkens Korshærs arbejde i byen. Samtidigt er hun også sognepræst i Nykøbing sogn.

”Her er ingen ressource-svage” siger Kathrine Brorsen, for alle har noget at byde ind med. Og alle har en værdi. Så gælder det som korshærspræst ligesom for de mange frivillige i varmestuen at hjælpe til at finde og fokusere på, hvad mennesker har med sig i bagagen. ”Alle kan give noget til fællesskabet”, lyder korshærspræstens motto, og en samtale eller tillid og tryghed i varmestuen kan være med til at forløse det.

Der er andagt i varmestuen ca. hver onsdag, også som understregning af at det sociale arbejde både har med ”kirke” og ”kors” at gøre. Der bliver sunget et par salmer, korshærspræsten fortæller ud fra et sted i Bibelen nærværende og i jordhøjde om det, Jesus gjorde og sagde, og hvad det betyder for os i dag. Menneske til menneske. Ensom eller stresset.

For nylig fik korshærspræsten en ladcykel, en Christianiacykel, som er indrettet med plads til kaffe og te og lidt småkager, så præsten kan være mobil og drive opsøgende arbejde i Nykøbing. ”Og den er også indrettet med passer af plads til at lytte”, understreger Kathrine Brorsen. Det er håbet at kunne nå mange ensomme, som ellers ikke ville komme i varmestuen eller modtage andre tilbud i byen. Der er også mange sammenbrudte familier i byen, som trænger til opmuntring og varm tale. ”Er det for svært at være et sted med andre mennesker, kommer jeg også på hjemmebesøg”.

En samtale, et par tillidsfulde ord, en følelse af at vi er til for hinanden kan nogle gange være første skridt til at få det bedre og komme videre i livet – trods de dårlige odds som mange konfronteres med i tilværelsen. ”At være der for mennesker, som har brug for en præst, der hvor de er”, ser Kathrine Brorsen som sin opgave.

Med korshærspræstens nye ladcykel, har Nykøbing også sin gadepræst. 

Korshærspræstestillingen er ikke kun begrænset til Nykøbing by, men opgaven er også at knytte kontakter i hele stiftet. For Kathrine Brorsen ligger der en stor opgave i at skabe et netværk til alle, der allerede arbejder med diakonien i stiftet, og generelt få gjort opmærksom på, at der er kommet en korshærspræst i stiftet.

Ligesom der også er mange afdelinger af Kirkens Korshær i stiftet i form af butikker eller strikkedamer.

Der er også spændende perspektiver i Kirkens Korshærs arbejde i Nykøbing, fordi varmestuen for nylig sammen med to andre byer har modtaget et stort beløb fra bl.a. Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet hedder ”Fra væresteder til håbssteder” og prøver gennem at arbejde med de fysiske rammer at give bedre muligheder for sårbare grupper. Så der forestår også fremover en spændende opgave for korshærspræsten og Kirkens Korshær i Nykøbing.

Kirkens Korshærs landsindsamling finder sted søndag den 25. november 2018.

Spis lækker mad og støt Kirkens Korshærs sociale arbejde på Lolland og Falster. Hvordan kan du læse mere om her.