Arkiv
Nyheder

Ny provst for Lolland Østre Provsti

Torsdag den 1. marts 2018 tiltræder Johannes Olav Kruse Kristensen som provst og sognepræst i Radsted-Tårs Pastorat.

Johannes Olav Kruse Kristensen, ny provst i Lolland Østre Provsti

Det bliver 42-årige Johannes Olav Kruse Kristensen, der overtager den ledige stilling som provst for Lolland Østre Provsti og sognepræst i Radsted-Tårs Pastorat.

Embedet har stået ledigt siden provst Anne Birgitte Villadsen fratrådte den 30. juni 2017 for at gå på pension.

Johannes Kruse Kristensen kommer fra en stilling som sognepræst Skamstrup-Frydendal Pastorat i Roskilde Stift, og han glæder sig til at begynde i det nye embede:

"Jeg glæder mig til de nye udfordringer som  provst, men så sandelig også til at være sognepræst for menigheden i Radsted-Tårs. Jeg har i min efteruddannelse forsøgt at dygtiggøre mig inden for ledelse, for at kunne bestride en provstestilling på ordentlig vis, og jeg håber med de erfaringer jeg har med mig fra min tid i Roskilde stift, som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og som medlem af Religionspædagogisk Udvalg,  at jeg kan være med til at inspirere, videreudvikle og støtte kirkelivet på Østlolland."

Johannes Kruse Kristensen indsættes af biskop Marianne Gaarden ved gudstjenesten søndag den 4. marts 2018 kl. 14.00 i Radsted Kirke, hvor alle er velkomne.
Provstekreering sker ved Landemodegudstjenesten onsdag den 13. juni 2018 kl. 13.00 i Maribo Domkirke.

I forbindelse med provsteskiftet er det besluttet, at provsteembedet fremadrettet vil være geografisk placeret i Sakskøbing Derfor flyttes det tidligere provstikontor i Radsted til nye lokaler på adressen: Vestergade 2-4, 4990 Sakskøbing. Provsten vil stadig have tjenestebolig i Radsted Præstegård.