Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Sangkraft bygger bro mellem skoler og kirker

Sangglæde og nyt liv til lokale kirkekor. Sangkraft Guldborgsund er nomineret til årets initiativpris i Lolland-Falsters Stift for at bygge bro mellem skoler og kirke og for at bidrage til flere sangglade børn, unge og forældre i kirken. 

Børnekor

Sangkraft Guldborgsund arrangerer koncerter med skolebørn og Ensemble Storstrøm i lokale kirker og i Klosterkirken.

Mennesker i kirke

Der er en enorm opbakning til koncerterne i kirken.

Børnekor øver

Som en del af projektet kommer børnekorlederen fra den lokale kirke på besøg på den lokale skole og fortæller om muligheden for at gå til kirkekor på skolen i fritiden.

Det er den 24. juni, en helt almindelig mandag formiddag på Kirkepladsen 1 i Nykøbing F. Og så alligevel. Vi er gået ind i Klosterkirken, der er stopfyldt med mennesker, rundt regnet 250. I korbuen har otte professionelle kammermusikere fra Ensemble Storstrøm taget opstilling, og bag dem et kæmpe kor af sangglade elever fra indskolingen på Nordbyskolen. Ensemblet slår an, og snart lyder kendte og elskede børnesange, sange om sommer og ordene og tonerne fra ”Anemonesangen” i kirkerummet. Koncerten kulminerer med en klappesang, hvor forældre og bedsteforældre er med fra kirkebænken. En lille time senere er det slut, og på vej ud på Kirkepladsen lyder mange lovord om, hvor fantastisk et arrangement det var, og forældre og bedsteforældre er pavestolte over børnenes sangkraft.

Styrket sangglæde gennem tæt samarbejde
Festlighederne er kulminationen på 10 ugers arbejde, hvor en sangkonsulent fra Sangkraft Guldborgsund hver uge har besøgt Nordbyskolen og sunget med indskolingselever fra skolen. Sangkraft Guldborgsund blev etableret i 2022 som en del af et nationalt initiativ, der skal styrke sangglæden blandt børn og unge. Og vejen derhen er et tæt samarbejde mellem kirker, kommune og kulturliv, fortæller daglig leder Mette Staalgaard Nielsen:

”Hele ideen er at skabe et vækstlag for sangglæde, ligesom vi i næsten enhver by har en fodboldklub, hvor alle kan være med, men hvorfra man også kan udvikle sig og gå videre. Skal det lykkes, er der brug for et tæt samarbejde mellem aktørerne. Og jeg oplever, at der er et godt fundament for sangglæden i Guldborgsunds kirker, hvor man holder fast i sangtraditionen og mange steder har små kirkekor.”

Og Mette Staalgaard Nielsen har oplevet stor interesse fra Guldborgsund kommunes skoler, fortæller hun:

”Nogle kirker fortæller, at det kan være svært at etablere samarbejde med skolerne, når det ikke lige er juleafslutningen i den lokale kirke. Men fordi det er sangen og sangglæden, der er i fokus, og fordi vi i Sangkraft Guldborgsund formidler kontakten, har skolerne taget enormt godt imod tiltaget.”

Fødekæde til kirkernes kor
Det 10 ugers forløb på en skole afsluttes med et besøg af børnekorlederen fra den lokale kirke, som fortæller om muligheden for at gå til kor i fritiden. I Stubbekøbing og Horreby har det betydet, at flere børn er begyndt at gå til kor.

Hvis det er muligt, afsluttes der med en koncert i den lokale kirke, ellers afsluttes ligesom Nordbyskolens nylige koncert i Klosterkirken. Selv om det ikke er projektets primære fokus, oplever Mette Staalgaard Nielsen, at det medvirker til at skabe en fortrolighed med kirkerummet blandt børn, unge og deres forældre. Og dét kombineret med Sangkraft Guldborgsunds erklærede mål om at styrke sangglæden er da også baggrunden for, at Carsten Aner og Palle Jacobsen, begge fra Nykøbing F., valgte at indstille dem til initiativprisen:

”Når vi indstiller Sangkraft Guldborgsund til stiftets initiativpris, er det fordi, vi allerede nu kan se noget af frugten af det arbejde og de initiativer, som Sangkraft har igangsat. Det er således opmuntrende at opleve den glæde og entusiasme, der udstråler blandt de børn og unge, der med sangen som bindeled har optrådt i Klosterkirken. Vi er overbeviste om, at Sangkraft Guldborgsunds initiativer vil bidrage positivt til udviklingen af en fødekæde til blandt andet kirkernes kor. Det sidste er vigtigt, fordi det vil udvide kendskabet til vores salmeskat og vil måske også generere flere kirkegængere, fordi forældre og familier gerne vil opleve at se og høre deres søn eller datter optræde i kirkekoret,” forklarer de.

Om Lolland-Falsters Stifts initiativpris

Du kan sende dit bud på, hvem der fortjener at få den kirkelige initiativpris 2024, i en mail til lfstift@km.dk senest onsdag den 31. juli 2024.
 

Beskriv det projekt, du nominerer, og hvorfor lige netop det fortjener at få prisen. Send gerne et foto med, hvis du har et.
 

Vinderen vil blive fundet af dommerpanelet, der i år består af biskop Marianne Gaarden, stiftsrådsformand Susanne Møller, stiftsmedarbejder Marlene Laursen, freelance kommunikationsmedarbejder Thomas Godsk Larsen samt leder af Kirkens Genbrug, Lisbeth Jensen, der repræsenterer sidste års vinder af initiativprisen.
 

Initiativprisen vil blive uddelt på stiftets årsmøde, også kaldet ”landemode”, onsdag den 2. oktober 2024.