Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Ny international bog med bidrag af biskop Marianne Gaarden: Learning Together To Preach

Inden hun blev biskop i Lolland-Falsters Stift i 2017, var Marianne Gaarden teologisk konsulent ved Helsingør Stift med ansvar for præsternes efteruddannelse. Før det var hun i tre år underviser i homiletik – som er betegnelsen for den del af den praktiske teologi, som handler om kunsten at prædike - på Vanderbilt University, USA. 

Marianne Gaarden har også været sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke og ved Præstø og Skibinge kirker, ledet internationale arbejdslejre for Mellemfolkeligt Samvirke og arbejdet med kræftrådgivning, men det er hendes arbejde som underviser, konsulent, forfatter og forsker der fylder mest i CV’et. 

I 2014 forsvarede hun således en ph.d. om prædikenlære hun har i en årrække over været oplægs- og foredragsholder på internationale konferencer om prædikenen, ligesom hun har holdt workshops for præster verden over. 
Marianne Gaarden har været ekstern lektor ved Præsternes Efteruddannelse, ekstern lektor ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, ekstern lektor i homiletik ved Svenska Kyrkans utbildningsinstitutet i Lund, Sverige og censor og konsulent ved Norwegian School of Theology, Religion and Society i Oslo, Norge.  

Og det er denne omfattende viden og erfaring, som har fået John S. McClure, som er professor Emeritus i Preaching and Worship, ved Vanderbilt Divinity School i USA, til at bede Marianne Gaarden bidrage til sin seneste bog, Learning Together to Preach. 

Bogen består af en perlerække af indlæg fra nogle af verdens mest anerkendte eksperter i homiletik, som fra forskellige vinkler belyser det at prædike og skrive prædikener.  

Marianne Gaarden har bidraget med kapitel 3: The Communication Dimension of Homiletical Coaching”. 

Bogen kan købes på nettet, fx her.