Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift indkalder til generalforsamling

Støt op om menighedsrådsforeningen og deltag i årets generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 13. marts 2024 kl. 19.00 i Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo.


Dagsorden jfr. foreningens vedtægter §7, stk.3

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 6 stemmetællere.
 3. Beretning om foreningens virksomhed.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab for godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år.
 7. Valg af 12 delegerede og 6 stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde
 8. Eventuelt.
 9. Oplæsning af forhandlingsprotokollen.

Efter generalforsamlingen vil Anton Pihl, formand for Landsforeningen af Menighedsråd fremlægge aktuelle kirkepolitiske emner til debat i forsamlingen.

Af hensyn til et mindre traktement anbefales tilmelding samlet fra hvert menighedsråd senest 10. marts 2024 på e-mail til susanne@NL70.dk eller SMS til 2011 7971.

Vi ses til en spændende foreningsaften. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen


Fakta

Hvem og hvad er menighedsrådsforeningen?

Menighedsrådsforeningen er en sammenslutning af samtlige menighedsråd på Lolland og Falster. Foreningens formål er at støtte medlemmerne i deres daglige arbejde ved:
 

 • at arrangere møder, kurser og lignende, hvor menighedsrådenes virksomhed samt tidens aktuelle kirkelige spørgsmål kan drøftes
 • at støtte menighedsrådsmedlemmerne ved udførelsen af det dem betroede hverv

Forslag til kurser og debatemner får vi fra vores medlemmer og fra samarbejdet med biskop Marianne Gaarden, provstiudvalgene, provsterne og stiftsrådet.

 

Måske arbejder du med en problemstilling eller har nogle gode ideer, du gerne vil brede ud til flere? Sig til, vi hører efter! 

 

Aktuelle fokusområder

 • Funktionspræsterne i Lolland – Falster stift – hvem, hvor og hvordan?
 • Menighedsrådets rolle som arbejdsgiver – Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation
 • Stiftets mange kirker – hvad skal vi bruge vores mange gamle middelalderkirker til og hvordan skal vi få råd til at passe på dem?
 • Kirkegårdenes udvikling i takt med ændring af begravelsesskikke og affolkning i landområderne.