Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Biskop Marianne Gaarden fylder 60 år

Fødselsdagen markeres med en gudstjeneste i Maribo Domkirke søndag den 4. februar kl. 13.00. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten er der reception for inviterede gæster i Bangs Have.

Marianne Gaarden

Biskop Marianne Gaarden

Da Marianne Gaarden blev valgt som biskop i 2017 var det med et stort ønske om at understøtte forkyndelsen af evangeliet på en måde, så samtidens mennesker kan se, høre og forstå, hvad det betyder for dem. Hun er opvokset i en kulturkristen familie i Vendsyssel, hvor kirkegangen begrænsede sig til juleaften og de traditionelle kirkelige handlinger. Der var ingen præster i familien, og det lå ikke i kortene, at hun skulle blive biskop. Som ung ønskede hun at blive kunstner og begyndte først som 30-årig at læse teologi. Allerede i studietiden var hun meget optaget af formidlingen af evangeliet. 

Marianne Gaarden har arbejdet med kræftrådgivning, været sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke samt ved Præstø og Skibinge kirker, været teologisk konsulent i Helsingør Stift, men det er hendes arbejde som forsker, forfatter og underviser i homiletik (kunsten at prædike) der fylder mest i CV’et, inden hun blev biskop. I 2014 forsvarede hun en ph.d.-afhandling om, hvordan mennesker på kirkebænken oplever prædiken, og hun har undervist i homiletik på præsteuddannelsen i Danmark og på Vanderbilt University i USA. 

Som biskop arbejder hun for at inspirere og motivere præster og menighedsråd og sætte de bedst mulige rammer for det lokale kirkeliv. Mange af de strukturelle udfordringer, hun dagligt arbejder med, udspringer af en ændret demografi på Lolland-Falster. Landdistrikterne affolkes og aldersgennemsnittet stiger, mens langt størstedelen af folkekirkens mange kirker er placeret efter en sognestruktur grundlagt i middelalderen, hvor mere end 80 procent af befolkningen boede på landet. I dag er det omvendt. Så spørgsmålet om, hvordan man bevarer og vedligeholder den nationale kulturarv i tyndtbefolkede landdistrikter, er en af folkekirkens store udfordringer, som lander på biskoppens bord.  

Endvidere er biskoppen optaget af de tendenser i samtiden, hvor religioner bruges til at sætte skel imellem mennesker. Hun ser med bekymring på den polarisering, der i denne tid vokser frem i andre lande. Derfor er hun medlem af RESAM, der står for Religion & Samfund. Et forum, hvor religiøse ledere på tværs af alle trosretninger i landet mødes og drøfter samfundsaktuelle forhold ud fra den overbevisning, at der er meget mere, der forener, end adskiller religionerne. 

Privat er Marianne Gaarden gift med Michel Schelde, tidligere leder af Grundtvigcenteret ved Aarhus Universitet. Parret har tilsammen fem børn og tre børnebørn. Personligt er mennesket Marianne Gaarden drevet af ønsket om at tjene Gud, og troen på at Gud selv er kærlighed. Hun er overbevist om, samtiden har brug for at høre det kristne budskab om, at vi trods vores fejl og mangler altid og allerede er elsket af Gud.