Nyheder 2017
Nyheder

Stor succes med pizza-gudstjenester i Horreby

Én gang i kvartalet inviterer sognepræst Anna Sloth Jørgensen til pizzagudstjeneste. Det er blevet en stor succes, der bringer sognebørn i alle aldre sammen på en ny måde.

Sognepræst Anna Sloth Jørgensen foran Horreby Kirke. Privatfoto.


Af Bo Nygaard Larsen

Egentlig skal der ikke så meget til. 12 pizzaer fra det lokale pizzaria og successen er i hus. Sådan er det i Horreby, Karleby og Sønder Alslev, der siden foråret sidste år har afholdt kvartalsvise pizzagudstjenester i Horreby Kirke. Det var kirkens graver, Helene Friis Fuglsang, der fik ideen, som menighedsrådet og sognepræst Anna Sloth Jørgensen straks var med på – og så gik sidstnævnte i gang med at planlægge forløbet.

»Der er tale om en anden gudstjenesteform, der appellerer mere til dem, der føler sig fremmede i højmessen. Ved pizzagudstjenesten er vi alle lige fremmede, fordi formen er så ny. Det giver en tryghed hos deltagerne,« siger Anna Sloth Jørgensen.

 Ingen tilmelding
Pizzagudstjenesterne finder sted en fredag kl. 17.00 i hvert kvartal. På grund af den varme sommer har der dog ikke været nogle i juni, juli og august, så de næste gudstjenester vil være i september og november. I modsætning til de fleste spisearrangementer i folkekirkens regi er der her ingen tilmelding.

»Det er en stor fordel, for det betyder, at folk kan beslutte sig til at komme i sidste øjeblik. Når gudstjenesten går i gang, vurderer graveren, hvor mange pizzaer der skal bestilles,« siger Anna Sloth Jørgensen.

Som regel bliver der bestilt 12 pizzaer til de 40-50 deltagerer. Samlet i de tre sogne er der 850 medlemmer af folkekirken.

»Det er et imponerende tal, der viser, at folk gerne vil deres kirke. De kommer ikke kun fra Horreby, men også fra Karleby og Sønder Alslev. Vi har generelt et god socialt liv her, og det smitter også af på kirkegangen,« siger Anna Sloth Jørgensen.

 En anderledes liturgi
Liturgien ved pizzagudstjenesterne er ikke bare anderledes, end den er ved højmessen, den er også forskellig fra gang til gang.

»Gudstjenesten har nogle faste led som Fadervor, velsignelsen, bibellæsninger, genfortællinger, refleksionsord, tid til stilhed og salmer. Derudover kan der være nogle aktiviteter som for eksempel at puste sæbebobler,« siger Anna Sloth Jørgensen og fortsætter:

»Vi synger altid fire salmer fra salmebogen. Men jeg vælger nok nogle nyere salmer, end jeg gør til en højmesse. På den måde får vi også sendt et signal om, at det her er noget andet.«

 Et dejligt sted at være præst
Anna Sloth Jørgensen siger det igen og igen. Pizzagudstjenesten er ikke en børnegudstjeneste.

»Det har vi slet ikke børn nok til her,« siger hun og fortsætter

»Derfor er det helt bevidst, at vi ikke kalder det en børnegudstjeneste. Vi vil signalere, at det er en gudstjeneste for alle, og derfor er det da også alle slags, der kommer som konfirmander, tidligere konfirmander, faste kirkegængere og enlige, der gerne vil spise sammen med andre. Jeg møder da også kun positive reaktioner, og de bekræfter mig i, at det her er et dejligt sted at være præst.«