Nyheder 2017
Nyheder

Præstekursus:
Sjælesorg i forbindelse med sygdom og tab

Onsdag den 20. marts 2019, kl. 10 - 13 i Bispegården, Nykøbing F.

Sjælesorgens formål kan udtrykkes på denne måde: "Den sjælesørgeriske samtale er at give et andet menneske et sprog, og dermed give det en forståelse dér, hvor det har mistet forståelsen af sit liv." (Kjeld Holm) I sjælesorgen er opgaven at ”iklæde” det anfægtede og sørgende menneske nådens ord. Det er derimod ikke opgaven at ”afklæde” mennesket, som synes at være en dominerende tendens i den psykologiserende mainstream-tænkning. 

Oplægget vil afsøge mulighederne for at finde et sprog for at ”iklæde” mennesket, der er ramt af sygdom eller tab. Vi vil bl.a. konsultere Owe Wikstöm for at finde et sprog for sjælesorgen på modernitetens vilkår, og tale om Omsorgen, Besindelsen, Tolkningen og Fordybelsen som dimensioner i sjælesorgen. 

Vi vil også undersøge, hvordan vi på modernitetens vilkår kan lad os inspirere af den måde Luther taler om at ’berede en døende’. Vi vil ligeledes diskutere skam som et element i det senmoderne menneskes lidelse, hvor sjælesorgen har et godt svar i kraft af den nådige Gud, som Luther fandt i evangeliet, og som stadig er sjælesorgens omdrejningspunkt. 

Formen vil være oplæg til fælles drøftelse. Kurset afsluttes med sandwich. 

Tid: Onsdag den 20. marts 2019 kl. 10.00 - 13.00 

Sted: Bispegården, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F 

Tilmelding: senest mandag den 15. marts 2018 til sognepræst Torben Elmbæk Jørgensen på mail: TEJO@km.dk

Om Christian Busch:
Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet knapt 30 år. Før det har han været præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har i 2013-15 været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’. Arrangør: Kursusudvalget for præster. Om Christian Busch, Hospitalspræst Rigshospitalet: Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet knapt 30 år. Før det har han været præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har 2013-15 været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’.