Nyheder 2017
Nyheder

Lindeskovkirken arbejder på tværs af religioner og kulturer

Med to initiativer gør Lindeskovkirken i Nykøbing Falster for alvor noget ved både integrationen og sammenholdet i menigheden.

 Af Bo Nygaard Larsen

Lindeskovkirken i Nykøbing Falster er med, når det gælder religions- og kulturmødet. Med to målrettede initiativer, KulturÅbenKirke og Venskabscafé, satser kirken på at få andre målgrupper i tale. Det er en af grundene til, at kirkens præst, Bjørn Krohn, havde nomineret projekterne til stiftets initiativpris.

»Begge projekter handler om integration i sognet, og om at lære vores sogn bedre at kende. Både ved KulturÅbenKirke og i Venskabscaféen er der mulighed for at knytte bånd mellem mennesker. Det er en måde at markere, at kirken er åbne også over for dem, der kommer fra andre kulturer« siger Bjørn Krohn.

KulturÅbenKirke
Omkring Lindeskovkirken er der især på Vendsysselvej, Gedservej og Lindevænget en koncentration af borgere med anden etnisk herkomst end dansk, og for Bjørn Krohn er KulturÅbenKirke et godt tilbud til dem.

»Til disse arrangementer kommer også folk med en anden religion end den kristne, og de oplever forhåbentlig, at kirken ikke er lukket om sig selv. Vi lærer vore naboer bedre at kende, og derfor har arrangementet betydning for religions- og kulturmødet,« siger Bjørn Krohn og fortsætter:

»Det betyder ikke, at arrangementet kan stå alene. Men det er en god isbryder til en videre samtale.«

KulturÅbenKirke er stiftet af en gruppe med Merete Bandak i spidsen. Det afholdes en fredag aften hver anden måned med deltagelse af omkring 100 mennesker.

»Jeg føler mig altid privilegeret, når jeg er med. Tænk, at man for 20 kroner kan spise mad og opleve indslag fra andre steder i verden. Det er virkelig en god oplevelse,« siger Bjørn Krohn. 

Venskabscafé
Samme rosende ord lader han falde om Venskabscaféen, der finder sted i Lindeskovkirken hver anden torsdag. Cafeen er mere intensiv end den kulturåbne kirke, fordi fokus her primært er lagt på fællesskab og netværk. Den har også en mere klar kirkelig profil med en fast andagt og kristne fællessange som en del af det, vi er fælles om. Alle er dog velkomne.

»Cafeen er menighedspleje. En del af deltagerne ser vi i forvejen til søndagens gudstjeneste, og her opstod behovet for at være noget mere for dem. Mange, som kommer hertil, er rejst fra familie og venner og mangler måske her i Danmark et netværk. Gennem cafeen prøver vi at skabe kontakter på tværs af sproglige og kulturelle skel, og takket været cafeen er der opstået nye bånd på kryds og på tværs i menigheden. Som præst bliver jeg så glad for at se de nye fællesskaber, der er opstået her i kirken« siger Bjørn Krohn.

Ved hvert cafémøde har en gruppe danskere og udlændinge forpligtet sig på socialt samvær med for eksempel fællesspisning, lektiehjælp og udflugter. Det er Lisbeth Rask Nielsen, der står i spidsen for initiativet.