Nyheder 2017
Nyheder

”Kirke” er mere end kirkerummet

Det er ikke murstenene i sig selv, der er hellige – det er mennesker, der bekender den kristne tro og fejrer gudstjeneste sammen.

Af biskop Marianne Gaarden

En varm sommersøndag sidder jeg på bænken og synger ”I østen stiger solen op”. Både foran, bagved og ved siden af mig sidder syngende mennesker. Vi er en menighed, der fejrer gudstjeneste sammen søndag morgen. Vi synger med på salmerne, lytter til prædikenen og modtager nadveren, og præsten ønsker alle god søndag, da højmessen er slut. Det er som så mange andre søndage - der er blot den lille detalje, at vi ikke befinder os i et kirkerum.

Her er ingen prædikestol, ingen altertavle med smukke udskæringer, ingen udsmykning på væggene, ingen kirkehvælvinger, intet antependium, der er blot et gammelt fiskerhus, der danner ramme om den gudstjenestefejrende menighed, der på denne varme sommersøndag er flyttet ned på havnen. Gulve og vægge er rå beton. Et fiskenet hænger foran vinduet, under loftet hænger ruser. Et anker kan fra min plads på den smalle bænk minde om et krucifiks. Præsten står på gulvet med et lille bord til alterbogen, samt disk og kalk. Under altergangen snor præsten sig ned langs bænkerækken og uddeler vin og brød. Fiskerhuset er fyldt til bristepunktet.

Her midt imellem gamle fiskenet og ruser med udsigten til mit “Kristus”-anker” og den gudstjenestefejrende menighed slår det mig, at “kirke” er så meget mere end kirkerummet. De første menigheder har nok også fejret gudstjeneste i et gammelt fiskerhus for 2000 år siden. Det er ikke murstenene i sig selv, der er hellige – det er mennesker, der bekender den kristne tro og fejrer gudstjeneste sammen. “For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem,” siger Jesus i Matthæusevangeliet (18, 19-20). Så kirke er mere end selve kirkerummet.

På samme måde kan kirkerummet også være mere end kirke, forstået på den måde, at kirkerummet kan bruges til mere end kirkelige aktiviteter. Menighedsrådet kan med biskoppens tilladelse stille kirken til rådighed til brug for ikke-kirkelige formål. Tilladelsen er betinget af, at formålet ikke strider mod kirkerummets karakter. Det kan eksempelvis være til sang- eller filmaften, babysalmesang eller kor, fælles spisning eller foredrag. Det er de muligheder, vi sætter på dagsordenen, når vi holder debatmøde i Majbølle Kirke for hele stiftet d. 18. september. 

Vær med i debatten om udvikling af kirkebygningerne!

Tirsdag d. 18. september kl. 19-21 i Majbølle Kirke. Læs mere