Nyheder 2017
Nyheder

Debat i Lolland-Falsters Stift om en levende og vedkommende gudstjeneste

Skal folkekirken i fremtiden have en konservativ eller en fri gudstjenesteordning? Eller gå en mellemvej? Tre nye rapporter lægger op til samtale og debat.

Gudstjenestens indhold kaldes liturgien. Den er til debat i disse år, og i Lolland-Falsters Stift vil et gudstjenesteudvalg hjælpe menighederne godt på vej i diskussionerne.

Af biskop Marianne Gaarden

Gudstjenesten i den danske folkekirke er hele tiden under forandring. Meningerne om højmessen, søndag formiddag er mange og delte. Gudstjenesten er stivnet, kedelig og gammeldags, siger nogle, mens andre mener, at det er kirkens kronjuvel, som man endelig ikke må røre ved. Men hvordan er en levende og vedkommende gudstjeneste? Det ønskede biskopperne at undersøge. Derfor blev der i 2016 nedsat tre faggrupper, der arbejder med en fornyelse af gudstjenesten.

Den første rapport blev udgivet i oktober 2018. Den skal kvalificere en debat om forholdet mellem det i gudstjenesten, der er fælles for alle gudstjenester i folkekirken, og det, der bestemmes lokalt. Find rapporten ved at klikke her.

De næste to rapporter blev udgivet på Himmelske Dage 2019. De handler hhv. om gudstjenestens opbygning og om sakramenterne - dåb og nadver.

Det er vigtigt, at det ikke kun er præster, teologer og professorer, der debatterer, hvordan gudstjenesten skal være, for det er jo trods alt for menighedens skyld, at der fejres gudstjeneste.

Så for at hjælpe debatten på vej, er der udarbejdet fire mindre temahæfter, idet dåb og nadver er opdelt i to formidlende hæfter. Find dem her:

Alle præster i stiftet får et hæfte til sig selv og to til deres menighedsråd. Intentionen med hæftet er at understøtte debatten om fornyelsen af gudstjenesten i menighedsrådet, så alle får mulighed for at drøfte, hvad der er en levende og vedkommende gudstjeneste lokalt i jeres sogn.

Få hjælp til at starte diskussionen
For yderligere at hjælpe debatten på vej her i Lolland-Falsters Stift har jeg nedsat et gudstjenesteudvalg, der består af to præster, kirkemusikere og lægfolk. De to præster er Hans Maaløe fra Østofte og Mette Marie Trankjær fra Horbelev. Mette Marie havde sidste år studieorlov, hvor hun beskæftigede sig med gudstjenesten. Hendes rapport kan også downloades fra stiftets hjemmeside: Gudstjenestelige detaljer og dimensioner – indsamlet, observeret og studeret sommeren 2018.

Hans Maaløe og Mette Marie Trankjær tilbyder, at en af de to vil besøge jer i forbindelse med et menighedsrådsmøde. Her vil indholdet, problemstillinger og spørgsmål til rapporterne blive ridset op, således at I har et godt udgangspunkt for en drøftelse i jeres menighedsråd. Er I interesseret i at få besøg af en af de to præster fra gudstjenesteudvalget, så kontakt dem på:

Hans Maaløe: HMAA@KM.DK

Mette Marie Trankjær: MTR@KM.DK

 

Rigtig god fornøjelse med debatten om gudstjenesten.