Nyheder 2017
Nyheder

"Det første lys er Ordet talt af Gud"

Der er flere måder at tolke Adventskransens 4 lys til de 4 søndage i Adventstiden. Sognepræst Tom Friis tager udgangspunkt i salme, bibelsteder og egne malerier.

Sognepræst Tom Friis udtrykker lysets betydning i fire billeder - et for hvert lys, der tændes. Billedet, som her ses i uddrag, er lyset til 1. søndag i advent. 

Af sognepræst Tom Friis, Nr. Ørslev

Salmedigter og tidligere biskop over Helsingør stift, Johannes Johansen giver os et originalt bud på de 4 lys betydning i salmebogens nr. 87 ”Det første lys er Ordet talt af Gud”. 

Det første lys er skabelsen, det andet lys er Jesu fødsel i Betlehem, det tredje er Påskemorgen i Jerusalem og det 4. lys er den store Pinsedag ligeledes i Jerusalem. De 4 lys er altså skabelsen plus kirkeårets tre store højtider. 

Forbindelsen mellem det første og andet lys er dog ikke noget Johansen selv har fundet på. Det kan man tydeligt se på de gamle ortodokse Juleikoner. På Juleikonen / Betlehemsikonen står der nemlig ”Genesis” på Betlehemsstjernen over stalden med Jesusbarnet. Genesis betyder skabelse, og tanken er her, at Jesusbarnets fødsel er det nye lys og den nye skabelse i verden.

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Andagt over Adventskransens 4 lys og Johannes Johansens salme ”Det første lys er Ordet talt af Gud” på 4. søndag i advent, den 23. december 
kl. 10.00 i Tingsted Kirke og 
kl. 14.00 i Nr. Ørslev Kirke ved sognepræst Tom Friis.