Kontakt
Katastrofeberedskabet

Beredskabspræsterne

Både sundhedsvæsen, politi, virksomhedsledelser og lignende kan alarmere Folkekirkens Katastrofeberedskab. 

Alarmering skal ske til beredskabsteamet i den region, hvor hændelsen er sket.

Alarmering i Region Sjælland på tlf.: 40202759
(eller på det landsdækkende alarmeringsnummer: 40 20 21 01)

Ledende beredskabspræst
Ulla Thorbjørn Hansen
Tlf: 30 30 08 66 / Email: UTH@km.dk

Det er den ledende beredskabspræst eller dennes stedfortræder, der på alle tider af døgnet er klar til at besvare opkald på dette nr. og efterfølgende sørge for at der tilkaldes det nødvendige antal beredskabspræster.  

Folkekirkens Katastrofeberedskab har til opgave at yde sjælesørgerisk bistand ved katastrofer og større ulykker, hvis omfang overstiger hvad lokale sognepræster og sygehuspræster kan tilbyde.

I en katastrofesituation, hvor Region Sjællands kriseterapeutiske bistand alarmeres via AMK, vil Folkekirkens Katastrofeberedskab fungere som en del deraf, og det burde derfor ikke være nødvendigt at alarmere os særskilt.   

I katastrofesituationer, hvor Region Sjællands kriseterapeutiske beredskab ikke inddrages, men hvor kriseterapeutisk hjælp i stedet leveres af private aktører, kan Folkekirkens Katastrofeberedskab alarmeres direkte via ovennævnte nummer.   

Der findes endvidere et landsdækkende backup nr. 40202101 for Folkekirkens Katastrofeberedskab i alle regioner. Dette nummer kan bruges, såfremt man ikke kan komme igennem på det andet nummer.  Det er en af landets ledende beredskabspræster eller deres stedfortrædere, der på alle tider af døgnet er klar til besvare opkald på dette nr., og som efterfølgende vil tage kontakt til Regionens ledende beredskabspræst og tilkaldes det nødvendige antal beredskabspræster fra Regionen og/eller flere Regioner.   

Folkekirkens katastrofeberedskab vil om nødvendigt sørge for, at berørte af en katastrofe tilbydes opfølgende hjælp af deres lokale sognepræst, ligesom man efter behov vil kunne henvise til hjælp fra andre trossamfund. Lokale sognepræster kan søges via hjemmesiden: www.sogn.dk.

Se den aktuelle liste over beredskabspræster i Region Sjælland her.

Hvis du vil vide mere om Folkekirkens katastrofeberedskab, kan du gå ind på følgende hjemmeside: www.folkekirken.dk/beredskab 


Stiftets beredskabspræster:

Beredskabspræst Peder Riis Kistrup,Stokkemarke

Beredskabspræst Søren Winther Nielsen, Gedser

Beredskabspræst Torben Elmbæk Jørgensen, Eskilstrup

Beredskabspræst Pia Pape, Birket