Fremtidens folkekirke
Skal gudstjenesten fornyes?

Få hjælp til at diskutere fremtidens gudstjeneste

Siden 2016 har biskopperne nedsat nogle arbejdsgruppe til at arbejde med højmessens liturgi. Hvorfor gør vi, som vi gør - og skal noget ændres? Målet er at kvalificere debatten om en levende og vedkommende gudstjeneste. I Lolland-Falsters Stift vil gudstjenesteudvalget hjælpe jer med at tage debatten på lokalt niveau.

Skal ritualerne i højmessen søndag formiddag forandres? Hvordan ser en levende og vedkommende gudstjeneste ud i vores samtid?  

Biskopperne har sat et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien, igang. Tre fagudvalg har undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det. 

Nu er der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. Målet er at få gang i en alsidig og god debat om en levende og vedkommende gudstjeneste. 

  • Autorisation 
    Den ene af tre fagudvalgs rapporter handler om, hvem der bestemmer i kirken (autorisation), kan læses her.
  • Gudstjenesten
    Den næste rapport handler om gudstjenestens opbygning, og den kan læses her.
  • Dåb og nadver
    Den tredje rapport om folkekirkens sakramenter - dåb og nadver - kan læses her.

Det er vigtigt, at det ikke kun er præster, teologer, professorer og kirkelige fagfolk, der giver deres mening til kende, men også kirkens menige medlemmer. Derfor er der i Lolland-Falsters Stift nedsat et gudstjenesteudvalg bestående af præster, kirkemusikere og lægfolk, hvis opgave er at hjælpe jer igang med at diskutere liturgien i højmessen.

Sognepræst Mette Marie Trankjær fra Horbelev-Falkerslev Pastorat og Hans Maaløe fra Østofte Sogn tilbyder derfor at besøge jer i forbindelse med et menighedsrådsmøde. Her vil de ridse de relevante spørgsmål i debatten op, således at I har et godt udgangspunkt for videre at drøfte gudstjenestens form i jeres menighedsråd. 

Formålet er at nå ind til kernen i diskussionen: Hvad kan I godt lide ved gudstjenesten, og hvad fungerer ikke? Hvorfor gør vi som vi gør, og hvad mister vi, hvis vi ændrer måden at gøre tingene på?

Mød stiftets gudstjenesteudvalg her:


Sognepræst Mette Marie Trankjær

Email: MTR@km.dk
Telefon: 20 71 06 03

Sognepræst Hans Maaløe

Email: HMAA@km.dk
Telefon: 21 43 91 75


Første rapport: Autorisation og frihed (2018)


Anden rapport: Gudstjenesten (2019)


Tredje rapport: Dåb og nadver (2019)