Fremtidens folkekirke
Projekt "Kirke med mere" (2018)

Projekt "Kirke med mere"

Skal en kirkebygning kunne bruges til mere end den ugentlige gudstjeneste? Hvilke aktiviteter kan en kirke danne ramme om, og hvordan tilpasser man rammerne til sognets virkelighed? Det kan menighedsråd få hjælp til at udforske gennem projekt Kirke med mere

Tidligere teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen holder strategimøde med Falster Provsti og viser dem en analyse af befolkningens flyttemønstre. Foto: Iben Gad.


Kirken er landsbyernes naturlige midtpunkt. Og når menighedsråd vedligeholder og opvarmer kirkebygningerne kan man stille spørgsmålet: Skal kirken ikke også samle folk om aktiviteter på andre ugedage end om søndagen?

I 2018 blev projektet "Kirke med mere" igangsat med Majbølle Kirke som første deltager. Projektet blev ledt af daværende teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen. I Kirke med mere-projektet i Majbølle deltog menighedsråd, stiftsadministration, konsulenter, borgmestre og mange andre i et møde om, hvordan kirkens brug kan udvides i fremtiden.

Læs mere om projektet her, og tag kontakt til stiftet, hvis I som sogn selv er interesserede i at starte en uforpligtende samtale om, hvad man kan bruge kirkerne til. 

Projektets formål:

  • Det skal være lettere at være menighedsråd med ansvar for kirkebygninger, og der skal være mere hjælp at hente i stiftet. 
  • Samtidig kan der være brug for inspiration og vejledning til at bruge kirkerne også til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger, primært for de kirker, der ikke så ofte er i brug.

Hvis du har idéer eller ønsker til et projekt, er du velkommen til at kontakte stiftskontorchef Lene M. Krabbesmark. Hun kan hjælpe med at sparre, facilitere møder, foreslå samarbejdspartnere - ring gerne og få en uforpligtende snak om samarbejder i fremtiden.

KONTAKT:

Lene M. Krabbesmark

Stiftskontorchef
Telefon: 54 84 07 09 
E-mail: LEKRA@km.dk


Læs mere

Reportage fra debatmødet om "Mere end kirke"

Menighedsrådene var inviteret til debat om to emner: Kan kirken bruges til andet end gudstjenester, og kan byggesagerne forenkles for menighedsrådene. Læs artiklen