Fremtidens folkekirke
Projekt "Kirke med mere" (2018)

Projekt "Kirke med mere"

Skal en kirkebygning kunne bruges til mere end den ugentlige gudstjeneste? Hvilke aktiviteter kan en kirke danne ramme om, og hvordan tilpasser man rammerne til sognets virkelighed? Det kan menighedsråd få hjælp til at udforske gennem projekt Kirke med mere


Kirken er landsbyernes naturlige midtpunkt. Og når menighedsråd vedligeholder og opvarmer kirkebygningerne kan man stille spørgsmålet: Skal kirken ikke også samle folk om aktiviteter på andre ugedage end om søndagen?

I 2018 blev projektet "Kirke med mere" igangsat med Majbølle Kirke som første deltager. Her deltog menighedsråd, stiftsadministration, konsulenter, borgmestre og mange andre i et møde om, hvordan kirkens brug kan udvides i fremtiden.

Læs mere om projektet her, og tag kontakt til stiftet, hvis I som sogn selv er interesserede i at starte en uforpligtende samtale om, hvad man kan bruge kirkerne til. 

Projektets formål:

  • Det skal være lettere at være menighedsråd med ansvar for kirkebygninger, og der skal være mere hjælp at hente i stiftet. 
  • Samtidig kan der være brug for inspiration og vejledning til at bruge kirkerne også til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger, primært for de kirker, der ikke så ofte er i brug.

Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen er leder af projektet, og hun stiller sig gerne til rådighed, hvis menighedsrådet har nogle idéer til at bruge kirken til mere. 

Karen Marie Leth-Nissen kan kontaktes på mail: KML@km.dk eller på telefon: 54 85 02 11 (mandag og tirsdag).


Læs mere om projektet her:

Reportage fra debatmødet om "Mere end kirke"

Menighedsrådene var inviteret til debat om to emner: Kan kirken bruges til andet end gudstjenester, og kan byggesagerne forenkles for menighedsrådene. Læs artiklen