Fremtidens folkekirke
Debat om dåb og nadver

Debat: Skal dåb og nadver fornyes?

Biskopperne har nedsat tre faggrupper, der arbejder med en fornyelse af højmessens liturgi. Målet er at kvalificere debatten om en levende og vedkommende gudstjeneste. Her gælder det dåb og nadver, folkekirkens sakramenter.

Når man døbes i en kirke, kommer præsten vand på den døbtes hoved, idet han døber "I Faderens, i Sønnens og i Helligåndens navn".

Den danske folkekirke har to sakramenter, eller hellige handlinger: Dåb og nadver. I dåben bliver man medlem af den globale kristne kirke og samtidig medlem af folkekirken. Dåben sker kun én gang i livet. Nadveren kan man derimod deltage i til hver højmesse, hvor man modtager "Jesu legeme og blod" i form af brød og vin. 

Hvad handler de to sakramenter om, i deres oprindelige evangelisk-lutherske kontekst? Og hvad lægger medlemmerne af folkekirken i dem i dag? Fungerer de efter formålet, eller skal noget ændres? Det er der lagt op til, når sakramenterne er til debat i alle stifter.

Et fagudvalg har arbejdet med dåb og nadver i fortid og nutid, og der er til formålet skrevet en udførlig, faglig rapport om emnet, især henvendt til præster. For de, der ønsker en kort opsummering af arbejdet (eksempelvis menighedsrådsmedlemmer), kan man med fordel læse de to "kort fortalt"-hæfter om hhv. dåb og nadver.

Find dem her:

- KORT FORTALT OM DÅBEN

- KORT FORTALT OM NADVEREN

Det er faggruppens intention og håb, at rapportens spørgsmål og anliggende må blive diskuteret i sogne og provstier og i andre fora, og at både grupper og enkeltpersoner vil indsende et kort resume med de væsentligste overvejelser og ønsker i en mail med emnefelt "Liturgi" til folkekirkensliturgi@km.dk