Fortsæt til hovedindholdet
lfstift.dk
Fremtidens folkekirke på Lolland-Falster

Fremtidens folkekirke på Lolland-Falster

I visionsbogen "Vel mødt under sky på kirkesti" giver forskellige bidragsydere deres bud på, hvilke udfordringer og muligheder stiftets kirkeliv står over for.

Folkekirken og samfundet er tæt vævet sammen i Danmark, og folkekirken har igennem flere hundrede år formået at tilpasse sig sin samtids betingelser.

Der er netop valgt nye menighedsråd, og arbejdet med at lave kirke fortsætter. Så hvordan foregår det, når folkekirkens menighedsråd, præster og ansatte skal tilpasse kirkelivet til et lokalsamfund i forandring? Hvilke overvejelser går forud for justeringer og udvikling i folkekirkens tilbud?

Det maskinrum inviteres læseren ind i i en ny bog, der udkom den 3. oktober 2020. Bogen er udgivet af Lolland-Falsters Stift og redigeret af biskop Marianne Gaarden.

> Læs bogen online her

 

Køb et eksemplar af bogen

Bogen ”Vel mødt under sky på kirkesti” kan købes for 100 kroner plus porto ved henvendelse til stiftsadministrationen på mail: lfstift@km.dk eller telefon 54 85 02 11.

 

Alle Lolland-Falsters Stifts præster og menighedsrådsmedlemmer, både afgående og nye medlemmer efter menighedsrådsvalget i september 2020, kan få et gratis eksemplar af bogen ved at henvende sig samme sted.

I visionsbogen "Vel mødt under sky på kirkesti" kan læseren få indblik i, hvad menighedsrådsmedlemmer tænker om, arbejder for og ønsker for deres lokale kirke, læse analyser af områdets udvikling baseret på data og få provsternes samt biskoppens samlede bud på hvilken retning, folkekirken kan bevæge sig i.

Bogen er et resultat af biskop Marianne Gaardens to-årige arbejde med at danne sig et overblik over, hvordan landet ligger for folkekirken på Lolland-Falster. 

Hun fortæller om baggrunden for bogen:

"Den giver et overblik over, hvad menighedsrådsmedlemmer generelt tænker om og arbejder for i den lokale sognekirke, sammen med analyser af områdets udvikling baseret på data fra kommunerne og Danmarks Statistik. Bogen rummer provsternes og stiftsrådsformandens bud på folkekirkens udvikling på Lolland-Falster samt mine overvejelser og strategiske mål set i et biskoppeligt perspektiv. Bagerst i bogen findes et idékatalog med forskellige bud på, hvad vi hver for sig og sammen kan gøre."

”Den kristne kirke har igennem 2000 år formidlet det samme budskab og har samtidig tilpasset sig de skiftende tider og store forandringer i samfundet. Forandring sker ikke ved, at én gør meget, men ved at mange gør lidt og arbejder i samme retning. På Lolland-Falster er mere end 80 procent af indbyggerne medlem af folkekirken. Engagementet i den lokale kirke er mange steder stort, og kirkelivet er i dag ikke kun noget, der udfoldes ved gudstjenesten søndag formiddag, eller når der holdes konfirmationer, begravelser eller bryllupper. I kirken er der også morgensang på hverdage, samtalegrupper for pårørende der har mistet, korsang, koncerter og babysalmesang for nybagte forældre, pilgrimsvandringer, foredrag om kulturelle og eksistentielle emner, strikkeklubber, kristen yoga og meget, meget mere."

Marianne Gaarden håber, at bogen kan være med til at inspirere alle, der har interesse for folkekirken samt både nye og afgående menighedsrådsmedlemmer:

"Alle interesserede inviteres med denne bog med ind i overvejelserne om kirkelivet i stiftet. Sammen med bogens andre bidragsydere har jeg sat det lange lys på i forsøget på at oplyse stien forude for at starte en samtale om de overvejelser og valg, vi står over for i de kommende år."

 

Download pixi-udgave af bogen her

Hent fotos fra Lolland-Falsters Stift til pressebrug her


Kronik: Folkekirken har en udfordring med alt for mange kirker

Skal vi være kustoder eller skal vi lave kirke, spørger stiftsrådsformand Susanne Møller i en kronik i Kristeligt Dagblad - med udgangspunkt i et af de store dilemmaer i den nye bog. 

> Læs Susanne Møllers kronik i Kristeligt Dagblad her.

 

Stiftsrådsformand Susanne Møller på et kirkeloft.