Biskoppen
Publikationer

Publikationer

2018

"At faste er at tømme hænderne og række dem frem mod Gud!
Bibelselskabet.dk den 13. februar 2018

"How Do We Break Out of 'the Old Paradigmatic Box'?, red. Jonas Ideström og Tone Stangeland Kaufman. Eugene, OR: Pickwick Publications

2017

"Tid og enighed mødes julenat", kronik i Kristeligt Dagblad, den 23. december 2017 (pdf)

The Third Room of Preaching. The Sermon, the Listener, and the Creation of Meaning, The Westminster Homiletics Monograph Series, Louisville, USA

"Den rummelige folkekirke: Der er først grund til bekymring, når teologisk diskussion forstummer", debatindlæg i Kristeligt Dagblad, den 9. maj 2017

"Se, jeg gør alting nyt'", kronik i Kristeligt Dagblad, den 25. april 2017

"Folkekirken er en kæmpe succes", artikel i Folketidende, den 20. april 2017

"The Life within Preaching: A Paradox or a Promise?" i Studia Homiletica 11, Stellenbosh, Sydafrika

2016

"From Sermon Formation to Preacher Formation: The Benefits of Learner-centered Education", præsenteret på American Academy of Religion, San Antonio 2016 (pdf)

"Religionen skal ud i offentligheden" i Dansk Kirketidende, Nr. 10. maj, 2016

"Person og prestetjeneste: Persondimensjonens betydning for prestens profesjonsutøvelse", skrevet sammen med Tone Stangeland Kaufman, Norge og Kirsten Donskov Felter, Danmark, i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge

2015

Prædikenen som det trejde rum, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

"Das Reflektierende Team: Im dritten Raum fürs Predigen lernen" i Predigen lehren: Methoden für homiletische Aus- und Weiterbildung, skrevet sammen med Marlene Ringgaard Lorensen, red. Peter Meyer, Kathrin Oxen, 
Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig, Tyskland

"Den emergerende prædiken" 5 artikler i Præsteforeningens Blad, årg. 105, nr.: 26-27, 30-31, 32, 33 og 37

"Den svære kunst at prædike", kronik i Kristeligt Dagblad, 6. okt. 2015

2014

"Noget, der er større end os": Hvordan fængselskirken, gudstjenesten og prædikenen ser ud fra de indsattes perspektiv" i Kritik Forum for Praktisk Teologi, Nr. 138, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

 "Den skjulte kirkegænger Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Nr. 37, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

Den emergente prædiken : En kvalitativ undersøgelse af mødet mellem prædikantens ord og den situerede kirkegænger i gudstjenesten, Ph.d.-afhandling AU, Aarhus Universitets forlag

2013

"Den empiriske fordring til homiletikken" i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge

"Prædikenen som subjektiv meningsproduktion: Forholdet mellem prædikant og kirkegænger" i En gudstjeneste - mange perspektiver, red. Kirstine Helboe Johansen, Jette Bendixen Rønkilde, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

Listeners as Authors in Preaching - Empirical and Theoretical Perspectives, skrevet sammen med Marlene Ringgaard Lorensen, i Homiletic, open Journal, USA

 "The Living Voice of the Gospel needs a Preacher" i Viva Vox Evangelii, red. Jan Hermelink og Alexander Deeg, Studia Homiletica 9, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, Tyskland

2012

"Når præsten taler, går folk på kirkebænken i indre dialog" i Dansk Kirketidende

"Og præsten holdt en tale ..." i RetorikMagasinet

2008

"Prædikenen som kommunikation" i Pastoralteologi, Forlaget Anis, Frederiksberg 


Prædikenen som det trejde rum, 2015
Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark