Månedshilsener
Nyheder

Biskoppens månedshilsen december 2020

Biskop Marianne Gaarden orienterer om nyt fra stiftet

Kære alle

Vi går adventstiden i møde, alt imens decembermørket sænker sig over landet, og ni måneder med coronarestriktioner kaster lange skygger over folkesjælen. Et lille virus holder den store verden i et jerngreb. De fleste af os længes efter lys og liv uden mundbind og håndsprit. Og med udsigten til en jul med adgangsbegrænsninger i kirkerne, afstand og forsamlingsforbud er trængslerne til at få øje på.

For 500 år siden skrev Luther i en af sine adventsprædikener om trængsler og håb:

”Håbet vokser hele tiden, og dertil hjælper også lidelser og forfølgelser! For håbet vokser ikke i takt med, at trængsler ryddes af vejen. Håbet vokser netop gennem trængslerne, for at håbet ikke skal forlade sig på vore menneskelige kræfter, men alene skal bestå i kraft af Helligånden.”

Man kan sammenligne håbet med lyset i adventskransen, der symboliserer Guds komme til verden. Vi ser lyset, fordi det skinner i mørket og ikke i dagslyset. Hvis vi tændte lys i adventskransen en sommerdag i juli, mens solen skinner, var der næppe nogen, der ville bemærke det. Lyset er der hele tiden, men jo mørkere det er, jo tydeligere ser vi lyset.

Netop under en pandemi med store udfordringer, som vi i øjeblikket gennemlever, så er det godt at huske på, at håbet ikke vokser i takt med, at vores trængsler ryddes af vejen, men at det tværtimod vokser herved.
 

Vær velkommen til nye menighedsråd

Vi indleder det nye kirkeår i det herrens år 2020 med at byde velkommen til nye menighedsrådsmedlemmer, der udgør mere end en tredjedel af alle rådsmedlemmer her i stiftet. Der skal også lyde en stor tak til alle jer, der har valgt at genopstille – mange af jer efter en lang årrækkes trofast tjeneste. Jeres indsats er altafgørende for kirkens ve og vel.

Fra stiftets side tilbyder vi alle menighedsrådsmedlemmer, nye som gamle, et gratis eksemplar af bogen Vel mødt under sky på kirkesti. Udfordringer og muligheder for Lolland-Falsters Stift. I denne bog giver en række lokale aktører læseren et øjebliksbillede af, hvordan kirkelivet i stiftet ser ud, samt analyser og konkrete idéer til kirkelivet i de kommende år. Hvis man ikke allerede har fået et eksemplar af bogen, kan det rekvireres ved at skrive til sekretær Louise Andersen på lva@km.dk. I forbindelse med bogens udgivelse har vi opsummeret de vigtigste pointer fra bogen i en kort pixibog. I er ligeledes velkomne til at hente en stak pixibøger i stiftsadministrationen til at lægge i kirker og sognegårde. 

I stiftsadministrationen, som holder til i bispegården, Østre Allé 2, Nykøbing F., er stiftets medarbejdere altid klar til at hjælpe menighedsrådene med sparring om især jura, byggesager og HR-relaterede spørgsmål. I anledning af at de nye menighedsråd er trådt til, vil vi gerne invitere alle menighedsrådsmedlemmer på besøg i bispegården 

torsdag den 14. januar kl. 19.00 – 21.00

Her kan vi hilse på hinanden og tale om menighedsrådenes opgaver og den hjælp, vi kan tilbyde i den forbindelse.

I kan finde mere information om rollerne i et menighedsråd og kontaktinfo på stiftets ansatte her: www.lfstift.dk/til-menighedsraadene/til-menighedsraadene-menu
 

Nytårskur

Den 14. januar er også dagen, hvor der er nytårskur for præster. På grund af coronarestriktionerne foregår det i år ikke i bispegården, men i Maribo Domkirke kl. 14.00-15.30. Vi begynder med en gudstjeneste og ønsker hinanden godt nytår med mundbind og afstand, men uden champagne og kransekage i år. Tilmelding er ikke nødvendig.

Nytårskuren for provstiudvalg er dog desværre aflyst på grund af coronarestriktionerne og de heraf følgende pladsbegrænsninger.
 

Dagens juleklip med stiftes præster

Som en lille opmuntring i december måned vil vi genoptage en tidligere juletradition her i Lolland-Falsters Stift med en digital julekalender. Hver dag op til jul vil en af stiftets præster bidrage med et lille juleklip, som vi deler på stiftets facebookprofil. Spred gerne ordet om, at man fra den 1. december kan klikke sig ind på www.facebook.com/lfstift og få Dagens juleklip.
 

Julens gudstjenester

Normalt deltager mellem 25-30 procent af danskerne i en gudstjeneste juleaften, men det vil rent fysisk ikke være muligt i år på grund af coronarestriktionerne, også selvom flere kirker afholder flere og kortere gudstjenester. Her i stiftet har mange præster givet sig i kast med digitale gudstjenester/andagter, enten optaget på forhånd eller streamet live på Facebook eller til det lokale plejehjem. Tak til alle jer, der bruger tid og kræfter på at gøre det muligt for flere, end kirkerummets begrænsede antal tillader, at høre evangeliet og ”deltage” i en gudstjeneste.

Det glæder mig at se, hvordan man rundt om i stiftets kirker går pragmatisk og kreativt til opgaven i planlægningen af julen. Der er brug for alle de mange initiativer i år. Alle må vi yde lidt ekstra for at imødekomme folkekirkens medlemmer ved årets mest velbesøgte højtid i kirken. Jeg er klar over, at det giver mere arbejde for både præster, menighedsrådsmedlemmer og personale med bookingsystemer, billetter, håndtering af adgangsbegrænsning i kirkedøren, de mange ekstra gudstjenester juleaften, udluftning, afspritning og ekstra rengøring. I kan holde jer opdateret på de gældende retningslinjer her:

www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2020/seneste-opdaterede-vejledninger

For at komme indbyggerne i møde her på Lolland-Falster har præst og komité i Strandkirken i Marielyst indgået en aftale med TV2 Øst om at hyre et produktionsselskab og sende julegudstjenester fra Strandkirken i juledagene. Gudstjenesterne fra Strandkirken kan ses på TV2 Øst:

  • Juleaften den 24. december kl. 14.00 og kl. 16.00. Prædikant: Marianne Gaarden
  • Juledag den 25. december kl. 10.00. Prædikant: Anders M. Lauritsen
  • 2. Juledag den 26. december kl. 10.00. Prædikant: Hans Iversen.

Derudover genudsendes julegudstjenesterne på TV2 Øst i løbet af dagen, så der er mulighed for at se dem, hvis det ikke lige passer med de første visninger. Også DR sender gudstjenester i julen på både DR1 og DR2.
 

Ny gudstjenestevejledning

Den gældende vejledning for gudstjenestefrekvensen i Lolland-Falsters Stift er fra 2016 og strækker sig over en fireårig periode. Jeg har derfor opdateret denne vejledning og sendt den direkte ud til præster og menighedsråd sammen med en guide til kirketælling, som er en nødvendig viden at have, hvis man ønsker at ændre i et sogns gudstjenestefrekvens. Den nye vejledning for gudstjenestefrekvens er gældende fra 2021 og fire år frem.
 

Supervision og kurser

I januar begynder et nyt supervisionshold med supervisor og provst emeritus, Pia Sundbøll. Første mødedato er torsdag den 21. januar klokken 13.00-16.00 i Klosterkirkens lokaler, Nykøbing F. Denne dag aftales de øvrige datoer med holdets deltagere. For yderligere information, kontakt domprovst Anne Birgitte Reiter på abre@km.dk.

Hold øje med præsternes kursusside for mere information. Her kan du også læse om det kommende religionspædagogiske kursus den 27. januar, der handler om at synge med konfirmander: www.lfstift.dk/til-praesterne/kurser-og-uddannelse.
 

Nye ansigter

Jeg vil gerne byde hjerteligt velkommen til en ny præst i stiftet, Bitten Petersen, som er blevet udnævnt til sogne- og hospicepræst i Bandholm-Askø Pastorat. Bitten Petersen har tidligere arbejdet som sygeplejer, kirke- og kulturmedarbejder, og derudover har hun haft en række forskellige hverv inden for diakoni, både professionelt og som tillidshverv. Hun skal ordineres 16. december kl. 17.00 i Maribo Domkirke, og alle er velkomne, så længe der er ledige pladser i kirken.

Den første jul, der blev fejret i en stald i Betlehem, var ganske fordringsløs og uden andre gæster end hyrderne på marken. Sådan må også vi fejre en beskeden jul i år uden det store gæstebud. Men lad os i stedet rykke tættere sammen i ånden, mens vi fysisk holder afstand, og sammen håbe og bede til, at lyset, hverdagen og livet med hinanden vender tilbage i det nye år. 

Jeg ønsker alle en glædelig adventstid og en god jul, samt et velsignet og godt nytår.

Månedshilsen

Hver måned udkommer der et nyhedsbrev fra Lolland-Falsters Stift. Her kan du blandt andet læse biskoppens månedshilsen og få andre nyheder fra stiftet. Skriv dig op til stiftets nyhedsbrev her.