Besøg hos danske kirker i udlandet
Visitatsrejse til Thailand, New Zealand og Australien 2019