lfstift.dk
Biskoppen

Bispeembedet

Biskoppen er den samlende figur i stiftet, når det kommer til spørgsmål om det kirkelige liv. Biskoppen er også den øverste gejstlige myndighed i Lolland-Falsters Stift og er valgt af alle menighedsrådsmedlemmer.

De vigtigste opgaver for biskoppen er at føre tilsyn med stiftets præster og menighedsråd.

Biskoppen ansætter nye præster i stiftet og ordinerer også nye præster. Hertil kommer en række andre opgaver, f.eks. kirkeindvielser, provstekreeringer m.m.

Læs mere om Marianne Gaardens arbejde, udgivelser og pejlemærker som biskop her.

Marianne Gaarden blev indsat som biskop over Lolland-Falsters Stift den 1. september 2017.