Fortsæt til hovedindholdet
lfstift.dk
Biskoppen

Bispeembedet

Biskoppen er den samlende figur i stiftet, når det kommer til spørgsmål om det kirkelige liv. Biskoppen er også den øverste gejstlige myndighed i Lolland-Falsters Stift og er valgt af alle menighedsrådsmedlemmer.

De vigtigste opgaver for biskoppen er at føre tilsyn med stiftets præster og menighedsråd.

Biskoppen ansætter nye præster i stiftet og ordinerer også nye præster. Hertil kommer en række andre opgaver, f.eks. kirkeindvielser, provstekreeringer m.m.

Marianne Gaarden blev indsat som biskop over Lolland-Falsters Stift den 1. september 2017.