Kontakt
Sygehuspræsten

Sygehuspræst

Sygehuspræsten står til rådighed for både patienter og pårørende:

  • når livet gør ondt
  • når du har behov for rådgivning
  • til altergang
  • til nøddåb
  • til nødvielse
  • og i alle andre situationer, hvor du har brug for en præst og et medmenneske.

Sygehuspræsten er også behjælpelig med at knytte kontakt til patientens 
egen sognepræst - og kan ligeledes hjælpe med kontakten til andre trossamfund.

Sygehuspræsten har tavshedspligt og fører ikke journaler.

Sygehusets personale er gerne behjælpelig med at kontakte sygehuspræsten.


Sygehuspræst Birthe Gundhild Friis

Kontakt
Træffes telefonisk bedst mandag – torsdag kl. 8.30 – 9.30. (Fredag er fridag)
Tlf.: 29 47 06 33
Email:
BF@km.dk /               BGF@regionsjaelland.dk