lfstift.dk
Kalender

Kalender

25
feb

Ordinationsgudstjeneste

Ordinand er cand.theol Jesper Vigant Madsen, der ordinereres til en etårig tidsbegrænset stilling i Skt. Nikolai, Sandby og Branderslev Sogne. Alle er velkomne. Jesper Vigant Madsen indsættes ved gudstjenesten søndag den 4. marts 2018 kl. 11.00 i Skt. Nikolai Kirke, Nakskov.

28
feb

Glad Gudstjeneste - Gudstjeneste for og med unge og voksne udviklingshæmmede.

Alle er velkomne, så har du en udviklingshæmmet nabo eller familiemedlem så kan I måske følges :) Se og læs mere om Glad Gudstjeneste: https://www.tveast.dk/artikel/kom-med-til-gudstjeneste-udviklingshaemmede 4 gange om året afholdes en kort og glad gudstjeneste. Næste gang er den 30. maj 2018 kl. 10.00 - 11.15i Sundkirken.

28
feb

Tinggaard Trio - Tove Ditlevsen - en fortællekoncert

I anledningen af at Tove Ditlevsen i 2017 ville være fyldt 100 år, har TINGGAARD TRIO lavet en fortællende koncert, hvor de præsenterer et udvalg af Tove Ditlevsens digte sat i musik af bl.a. Steen Drost Nielsen, Jan Borre, Peter Søvad og Anne Linnet: Musikken afspejler Tove Ditlevsens tekster helt særlige sansning af levet liv, kærlighed, smerte og skønhed. Det betyder, at trioens delikate trestemmige vokalarrangementer akkompagneret af guitar og kontrabas, spænder lige fra det bluesprægede over samba til sart a cappella sang. Imellem sangene fortælles historien om Tove Ditlevsens eget barske liv som kvinde, hustru, mor og digter. Et liv der fik en tragisk afslutning. Arrangør: Stubbekøbing og Maglebrænde kirker TINGGAARD TRIO BESTÅR AF:GITTE TINGGAARD, SANG – JAN BORRE,GUITAR – PETER SØVAD, BAS

02
mar

Præstekursus: Gudstjenestereformproces

Læs mere her.

14
mar

Generalforsamling i Menighedsrådsforeningen i Lolland-Falsters Stift

Efter generalforsamlingen er menighedsrådsforeningen vært med kaffe/te med tilbehør. Samt foredrag v. provst emeritus Niels Roland. "Emeritus, og hvad så"? Samlet tilmelding for hvert menighedsråd senest den 5. marts på mail til Jan Christensen på mail: jabi@mail123.dk Klik her for at se den samlede bestyrelse Dagsorden: jfr. § 7, Stk. 3. pkt. 1: Valg af dirigent. 2: Valg af 6 stemmetællere. 3: Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 4: Godkendelse af revideret regnskab. 5: Behandling af indkomne forslag. (der SKAL være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen). 6: Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år. 7: Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde. 8: Eventuelt. (her kan ikke vedtages noget) Oplæsning af protokol/referat.

18
apr

Filosofiske saloner

FUV Stiftskursus har i år et voksenpædagogisk fokus. Vi har derfor inviteret Birgitte Kragh Engholm, sognepræst og udvikler med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København, og Lars Sandbeck, lektor ved FUV. Birgitte Kragh Engholmhar udviklet konceptet "De Filosofiske Saloner på Vesterbro", der eren succesfuld relancering af den traditionelle sogneaften. Kurset er for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Læs mere her

02
maj

Lolland-Falsters Stiftskonvent for præster

17
maj

Stiftsrådsmøde

Dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til stiftsadministrationen ca. en uge før mødets afholdelse.

05
jun

Grundlovsmøde i bispegårdshaven

Grundlovsmødet er under planlægning.

13
jun

Landemode for menighedsrådsmedlemmer, præster og andre folkekirkeinteresserede

Selve Landemodet er vi i gang med at planlægge. Men det ligger fast, at der er Landemodegudstjeneste kl. 13 i Maribo Domkirke med provstekreering af den nye provst over Lolland Østre Provsti. ' Efterfølgende afholdes Landemodet fra kl. ca. 14 i Bangs Have.

29
aug

Stiftspræstestævne

18
sep

Stiftsrådsmøde

Dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til stiftsadministrationen ca. en uge før mødets afholdelse.

12
dec

Stiftsrådsmøde

Dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til stiftsadministrationen ca. en uge før mødets afholdelse.