eskilstrup
Foto: Nils Roland 

 

Eskilstrup kirke ligger nordvestligt i byen, ud mod lave engdrag ligger den rødkalkede kirke, der består af senromansk apsis, kor og skib med sengotiske tilbygninger, tårn i vest og våbenhus mod syd. I kor og tårnrum er der hvælvinger, mens skibet har fladt loft. På korets vægge er bevaret senromanske kalkmalerier med scener fra Jesu barndom. På det murede alterbord står en renæssancealtertavle fra 1617 med et maleri fra 1926: Forkyndelsen for hyrderne, af Stefan Viggo Pedersen. Døbefonten af kunstsandsten er fra 1872. Prædikestolen i bruskbarok er skåret 1639 af Jørgen Ringnis. I våbenhusets gavl sidder et solur af kalksten, vistnok fra 1727.

 

Kilde: De danske Kirker, Lolland-Falster-Møn, Gads forlag 1968

 

 

 

 

   
© Lolland-Falsters Stift