Teologisk Tænketanksudslip

Om fordømmelser i folkekirkens bekendelser

Confessio Augustana (Den augburgske Bekendelse)
 

Tænketanken har i to omgange drøftet det notat, som Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe har udarbejdet om fordømmelser. Man var ikke imponeret over dokumentet, og tænketankens sekretær, sognepræst Jesper Bacher, sammenfattede det på flg. måde:

”Tænketankens medlemmer fandt det vigtigt, at der skelnes mellem islam som lære og den enkelte muslim som medmenneske. Fordømmelse må betragtes som udtryk for en grundlæggende og reel uenighed mellem islam og kristendommen, som stadig består. Man efterlyste også en præcisering af notatets formulering af ”den kristne side må være parat til selvkorrektioner for at nærme sig dialogen”, ligesom talen om de kristne menigheder gør vel i at bistå muslimerne i at udfolde den religionsfrihed, som de nyder her i landet, kalder på uddybning. Visse muslimer vil således hævde, at religionsfrihed implicerer, at Sharia-loven i større eller mindre omfang håndhæves blandt deres trosfæller. Folkekirkepræsters aktive deltagelse i moské-projekter mødte heller ingen forståelse på mødet. Religionsfrihed er først og fremmest forkyndelsesfrihed, som muslimer nyder i fuldt omfang her til lands i modsætning til, hvad der er tilfældet for de kristne i de fleste muslimske lande.
Notatet er for vag/tvetydig i flere formuleringer og er unødvendig forhippet på at advare mod, at CAs fordømmelser ikke forpligter til fjendtlighed mod f.eks. muslimer. Tænketanken er således ikke opmærksom på aktuelle korstogsforberedelser i den danske folkekirke. Man undrede sig ydermere over udtrykket ”ikke-voldelig dialog”, og havde umiddelbart svært ved at forestille sig en voldelig dialog. Fokuseringen på især fordømmelsen af islam fik nogle medlemmer af tænketanken til at overveje, om der iblandet den teologiske interesse også er politiske hensyn, som forstærker indtrykket af et forklaringsproblem i forbindelse med CA’s fordømmelser?”

Læs pressemeddelelsen om fordømmelser i folkekirkens bekendelser fra
Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe
(pdf)

Læs notat udarbejdet af Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe den 7. juni 2007 vedr Confessio Augustanas (Den augburgske Bekendelses) fordømmelser - er de bindende i dag for en evangelisk-luthers kirke? (pdf)

 

   
© Lolland-Falsters Stift