Af biskop Steen Skovsgaard

I Lolland-Falsters Stift har vi en teologisk tænketank, som består af 12 præster og lægfolk, som mødes 4 gange om året. Her sætter jeg hver gang eet eller flere emner på dagsordenen, som vi debatterer i et par timer. På det sidste møde havde jeg sat abort på dagsordenen. Det blev en god samtale, som viste, at debatten om abort stadig er levende, samt at den kan føres ordentligt og respektfuldt, selvom spørgsmålene er store og dilemmaerne vanskelige.

I referatet fra mødet – et såkaldt ”tænketanksudslip” – står der bl.a.:

”Det kan være forsvarligt, også kristeligt set, at tage liv, hvis det sker for at bevare liv – og livsmuligheder, men i hvilket omfang? Kvindens kropslige ejendomsret må vige for det afgørende hensyn til barnets tarv, biologisk - og socialt, men i hvilket omfang?.. Abortspørgsmålet er komplekst. Ansvaret må ikke bortforklares, skylden må ses i øjnene, også ægtefællens og andre involveredes, og forstås i lys af tilgivelse og omsorg. Vi har alle et ansvar for lovgivningen og dens følger…Det er vigtigt ..at samfundet og menigheden har plads til enlige mødre, giver forståelse. Det er en udfordring for præst og menighedsråd at yde støtte og vejledning…”

Uden at jeg i øvrigt skal tage tænketanken til indtægt, så var der tre ting, som blev konkluderet:

1) Abort er at tage liv. Det er med andre ord alvorligt, ligesom det er et alvorligt psykisk pres både for de involverede kvinder, for deres nærmeste pårørende samt for de medvirkende læger og sygeplejersker.

2) Der er tale om en skyld, som vi er fælles om, og som vi må se i øjnene. Det er ikke bare kvindernes, lægernes, men også samfundets – og det vil sige vores alles ansvar, når der foretages en abort.

3) Debatten skal holdes i live. Derfor besluttede vi i tænketanken, at vi hver især indenfor de næste måneder ville skrive om vore tanker om abortspørgsmålet. Derfor denne lille klumme.

Vi må nemlig ikke bare tie eller lade som ingenting. Vi må se det smertelige i øjnene, drøfte det og fremfor alt gøre alt, hvad vi kan for at ingen kvinde skal se sig nødsaget til at vælge abort.

   
© Lolland-Falsters Stift